แนวทางแก้ไขการติดเครดิตบูโร และดูว่าติดบูโรกี่ปีหายในช่วงปี 2566

ติดบูโร..เครดิตบูโรติดกี่ปี ปล่อยไว้จะหายไปหรือไม่

ติดบูโรจะพอมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ ติดบูโรกี่ปีหมดอายุความ

ติดบูโร..เครดิตบูโรติดกี่ปี ปล่อยไว้จะหายไปหรือไม่ 

ติดบูโรกี่ปีหมดอายุความนานแค่ไหน ทั้งนี้ประวัติเครดิตบูโรของคุณจะขึ้นตลอดไปยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีการสร้างประวัติใหม่ซ้อนทับกันกับลักษณะประวัติติดบูโรที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏที่ไม่เคยชำระจะขึ้นอยู่ด้วยกับว่าลักษณะที่เคยติดหนี้เสียจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยส่วนใหญ่ประวัติที่มีการซ้อนทับอายุความมากเกิน 5-6 ปีหรือเกิน 10 ปีแล้วก็จะไม่พบ เนื่องจากลักษณะนี้จะเป็นการซ้อนทับของประวัติปิดเครดิตบูโรข้อมูลที่คุณเคยชำระรายละเอียดใหม่ๆเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆ แต่หากไม่มีการชำระหรือทำประวัติให้ดีและแก้เครดิตบูโรมาก่อนก็จะพบข้อมูลเสียอยู่อย่างนั้น 

ติดบูโร กับเรื่องประวัติช้ำ

ติดบูโรกับเรื่องประวัติช้ำ คงเป็นคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้สินเชื่อที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ ประวัติเครดิตบูโรเป็นเรื่องของการตรวจรายละเอียดซึ่งเป็นประวัติการชำระเงินที่ผ่านมาของคุณทั้งหมด แต่ในกรณีที่คุณมีการยื่นเรื่องกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งไหนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการขอกู้สินเชื่อหรือการขอลักษณะวงเงินสินเชื่ออะไรก็ตามกับทางสถาบันการเงินนั้นแล้วมีการขอยื่นเรื่องครั้งแรกไม่ผ่านและขอยื่นเรื่องซ้ำๆลักษณะนั้นจะเรียกว่าประวัติช้ำหมายความว่าธนาคารเคยให้การอนุมัติไม่ผ่านกับคุณไว้แล้วเนื่องจากมีสาเหตุบางประการดังนั้นหากคุณมีการยื่นเรื่องซ้ำๆแต่ก็ยังไม่ผ่านทำให้ประวัติช้ำไปเรื่อยๆและมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการอนุมัติแม้ว่าจะเช็คติดบูโรมาและไม่มีประวัติเสียกับติดเครดิตบูโรก่อน 

ติดบูโร..และสิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติด “แบล็คลิส”

ติดบูโรขอสินเชื่อที่ไหนได้บ้าง ติดบูโรกี่ปีหายและอีกหลายเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องติดบูโร โดยก่อนอื่นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติเครดิตบูโรก่อนว่าทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการผ่อนชำระหนี้ของทุกสถาบันการเงินไว้ที่แห่งเดียวดังนั้นบริษัทก็หมดเครดิตแห่งชาติจำกัดจึงเป็นบริษัทที่ทำการเก็บรวบรวมเท่านั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการชำระสินค้าและพฤติกรรมการใช้เงินระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นั่นเอง ติดเครดิตบูโร โดยเมื่อธนาคารไปดึงข้อมูลกับทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติก็จะเป็นการขอดูประวัติที่ผ่านมาโดยบริษัทแห่งนี้ไม่มีการติดแบล็คลิสให้กับลูกค้าแต่อย่างใดแต่ธนาคารจะเป็นคนอ่านรายงานและรายละเอียดเองว่าที่ผ่านมาคุณมีประวัติการชำระไว้อย่างไรบ้าง เพราะแน่นอนว่าธนาคารคงไม่สามารถตามขอประวัติข้อมูลทางการเงินจากบุคคลคนเดียวได้จากในทุกสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจึงเป็นบริษัทตัวแทนที่ทำหน้าที่รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดที่มีการผ่อนชำระหนี้ส่วนตัวเข้ามาเพื่อรวมไว้กับบริษัทนี้แห่งเดียว ในการตรวจสอบข้อมูลประวัติการชำระก็เลยทำได้เพียงตรวจสอบรายละเอียกับที่นี่ที่เดียวได้เลยทันที ติดบูโรคำนี้จึงไม่มีอยู่จริงดังนั้นการติดแบล็คลิสจึงเป็นเรื่องที่ธนาคารจะนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณหรือไม่โดยดูจากประวัติเครดิตบูโรหรือประวัติการชำระของคุณนั่นเอง 

Scroll to Top