Dolfin Money

Dolfin Money

สินเชื่อ dolfin อนุมัติไวรู้ผลทันทีล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท

ทำความรู้จักกับ Dolfin Money

Dolfin Money คือสินเชื่อเงินสดของธนาคารกสิกรไทยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า dolfin money by kbank ซึ่งผู้ที่ต้องการกู้เงินดอลฟินสามารถกู้เงินผ่านระบบออนไลน์ได้เลยทันที ซึ่งสินเชื่อเงินสด Dolfin Money มีจุดเด่นคือ สามารถที่จะเบิกเงินสดผ่านตู้ เอทีเอ็ม ของธนาคารกสิกรไทยหรือเบิกผ่านแอพดอลฟิน walletได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเบิกเงิน ซึ่งแอพ dolfin wallet คือ แอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินออนไลน์ที่สามารถใช้ชำระสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความทันสมัย นอกจากนี้ผู้ที่สมัครสินเชื่อเงินสดดอลฟินมันนี่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าสมัครและค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดึงดูดใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง dolfin

money pantip มีการสอบถามว่าการกู้เงิน Dolfin Money และเบิกถอนเงินผ่านแอพดอลฟิน wallet มีความมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ตอบได้ตรงนี้เลยว่า การใช้จ่ายเงินผ่านแอพดอลฟิน wallet มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการจะต้องมีการเข้ารหัสก่อนใช้บริการทุกครั้งเสมอ

สมัคร Dolfin Money มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าควรที่จะสมัครสินเชื่อ dolfin money ดีไหมและการสมัครดอลฟินมันนี่อนุมัติกี่วัน ก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อ dolfin เราควรที่จะพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องการจะนำเงินไปใช้เป็นหลัก ซึ่งการสมัครสินเชื่อ Dolfin Money ผู้สมัครจะต้องมีอายุ  21-70 ปี มีสัญชาติไทย โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ Dolfin Money จะใช้

สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่วนเอกสารแสดงรายได้จะใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารการเดินบัญชีธนาคารอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารของกสิกรไทยอยู่แล้วไม่ต้องแสดงเอกสารการเดินบัญชีธนาคาร ส่วนการอนุมัติสินเชื่อ dolfin ผู้สมัครสินเชื่อ Dolfin Money ที่มีบัญชีของธนาคารกสิกรไทย สามารถทราบผลการอนุมัติภายใน 5 นาทีหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยจะทราบผลการสมัครภายใน 5 วันทำการ

Dolfin Money อนุมัติวงเงินอย่างไร

ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ Dolfin Money ของธนาคารกสิกรไทยที่มีฐานเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาทจะได้รับวงเงินอนุมัติที่ 5 เท่าของรายได้ ส่วนลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ Dolfin Money ที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทจะได้รับการอนุมัติวงเงินที่ 1.5 เท่าของรายได้  และทางธนาคารกสิกรไทยจะมีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อ dolfin ไม่เกินร้อยละ 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อ Dolfin Money รวมทั้งต้องการทราบขั้นตอนและวิธีใช้งานของแอพดอลฟิน wallet สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 8888888

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ผ่อนโทรศัพท์กับทรูวันนี้ได้จริงทั้งออนไลน์และช็อปทรูทั่วไทย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ผ่อนของ shopeepay later เปิดให้ผ่อนของนานได้ถึง 3-6 งวด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 15% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท
Scroll to Top