กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้ยืมเงินคนพิการจะเปิดให้ลงทะเบียนให้อีกรอบจริงไหม?
เงินเดือนผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 10,000 บาท

กู้เงินคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

ในปี 2566/2023 นี้ สำหรับผู้พิการที่เดือดร้อนเรื่องเงินและต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดำเนินนโยบายตามแนวคิดของรัฐบาลที่ว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ได้ปล่อยกู้โดยเปิดกองทุนคนพิการให้ผู้พิการได้กู้เงินคนพิการเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิการนั้นได้มีอาชีพสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถจะสร้างรายได้เพื่อดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเข้มแข็ง โดยสินเชื่อคนพิการ 2566 นี้สามารถที่จะกู้เงินคนพิการได้รายละไม่เกิน 60,000 บาท แต่หากผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการคนไหนต้องการวเงินที่

เกินจากนี้ก็สามารถจะขอกู้เงินด่วนเพิ่มได้โดยไม่เกินรายละ 120,000 บาท ทั้งนี้ก็จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนั่นเอง โดยระยะเวลาผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามการกู้เงินคนพิการนี้จำเป็นจะต้องมีบุคคลหรือองค์กรในการค้ำประกันการกู้ยืมนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้กู้เงินคนพิการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอกู้เงินคนพิการในปี 2566/2023 ที่สามารถจะขอกู้ยืมเงินคนพิการได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  2. มีความจำเป็นในการขอกู้เงินคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
  3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอาชีพที่ต้องการขอเงินกู้คนพิการ
  4. บรรลุนิติภาวะแล้วและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในท้องที่ที่ยื่นขอกู้เงินด่วนไม่น้อยกว่า 90 วัน
  5. ไม่มีประวัติเสียในการกู้ยืมเงินคนพิการจากกองทุนคนพิการ ยกเว้นได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  6. กรณีที่มีหนี้สินอยู่แล้วกับกองทุนคนพิการต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด และหากได้รับการอนุมัติกู้เงินคนพิการในครั้งนี้จำเป็นต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการกู้ยืมนั้นสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขั้นตอนการกู้เงินคนพิการ

ขั้นตอนในการขอกู้เงินคนพิการนั้นสามารถจะยื่นขอกู้ยืมเงินคนพิการได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนหลังจากที่เตรียมเอกสารต่าง ๆ และตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่ามีครบถ้วนแล้ว โดยสามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องขอกู้เงินคนพิการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในท้องที่ที่ตัวเองอยู่อาศัย หลังจากนั้นรอการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านและสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจพื้นที่แล้วนำมาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ยืมเงินกู้คนพิการ หลังจากนั้นแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ยื่นกู้เงินคนพิการ

เพื่อนัดทำสัญญาและโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้ยืมเงินคนพิการ ทั้งนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ยังเปิดให้มีการลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมฯ ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการได้ลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ผ่อนโทรศัพท์กับทรูวันนี้ได้จริงทั้งออนไลน์และช็อปทรูทั่วไทย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ผ่อนของ shopeepay later เปิดให้ผ่อนของนานได้ถึง 3-6 งวด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 15% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท
Scroll to Top