ตรวจสอบข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมดูวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนวันนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้..เช็ควิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน ความรู้เฉพาะที่หลายคนจะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจะมีวิธีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทสินเชื่อ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารกลาง  

คุณทราบว่าลักษณะการคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกลางได้กำหนดหรือไม่ คิดดอกเบี้ยเงินกู้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารกลาง โดยเราจะแบ่งอัตราดอกเบี้ยที่ถูกคิดอย่างเข้าใจง่ายๆคือลักษณะตัดสินเชื่อด่วนทันใจส่วนบุคคลมักจะให้อัตราดอกเบี้ยธนาคารสูงสุดไม่เกิน 24 เปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ลักษณะสินเชื่อประเภทสถาบันการเงินอื่นๆมักจะให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปีสูงสุดอยู่ที่ 33% สินเชื่อธนาคาร จะมีวิธีการคำนวณคือสามารถนำอัตราดอกเบี้ยแบบรายปีนำมาหาร 12 ได้ในทันที 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้..เช็ควิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยสูงสุดอัตราดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับจะถูกกำหนดไว้ในสัญญากู้เงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วซึ่งจะต้องแยกระหว่างดอกเบี้ย mlr mor และ mrr โดยลักษณะ 3 รูปแบบดังกล่าว ได้แก่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารแบบลอยตัวแบบคงที่และแบบปรับคงที่ตามรอบเวลา ในการทำความเข้าใจดอกเบี้ยธนาคาร เงินกู้ธนาคาร แต่ละประเภทจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันโดยจะมีการเรียกเก็บไม่เหมือนกันนอกจากจะต้องแยกระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแล้วยังต้องแยกระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินต่างๆได้มีการกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกค้าแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าชั้นดีลูกค้าที่จะใช้วงเงินเกินบัญชีและสินเชื่อประเภทต่างๆอีกด้วย 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คืออะไร 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คือรูปแบบของอัตราตัวเลขที่มีการกำหนดไว้อย่างเฉพาะไม่ได้ขึ้นลงตามแต่ใจจะต้องขึ้นลงตามเปอร์เซ็นต์หรือตามต้นทุนของสถาบันการเงินที่มีการกำหนดไว้ ซึ่งคิดดอกเบี้ยเงินกู้จะมีลักษณะเป็นไปตามกำหนดตามสัญญาจะแบ่งเป็นลักษณะดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ มีลักษณะต่างกันโดยอัตราดอกเบี้ยคงที่หมายความว่าเมื่อเฉลี่ยการชำระเงินแล้วจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่จะชำระเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ดังนั้นหมายความว่าหากมีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วก็จะต้องชำระดอกเบี้ยธนาคารที่กำหนดไว้ตามสัญญาตั้งแต่แรกให้หมดไม่มีการปรับลด แต่ในลักษณะของอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแม้ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดูสูงกว่าแต่จะถูกคิดคำนวณดอกเบี้ยกู้เงินก้อนธนาคารจากเงินต้นคงเหลือ ดังนั้นหากมีการปิดบัญชีได้เร็วชำระเงินต้นหมดไว้เท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกคิดจากเปอร์เซ็นต์เงินกู้ดอกถูกที่เป็นเงินต้นคงเหลือเท่านั้นนั่นเองสามารถปิดบัญชีเงินกู้ธนาคารได้เร็วกว่ากำหนด 

Scroll to Top