รายละเอียดสัญญาผ่อนชำระหนี้ที่จัดเป็นสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระขึ้นอยู่กับข้อตกลง …อ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนตกลง 2566 

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ…อ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนตกลงทำสัญญา

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระขึ้นอยู่กับข้อตกลง 

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระตอนนี้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินก้อนคืนได้หมดตามใบสัญญายืมเงินหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงสัญญาเงินยืมสามารถมาปรับสัญญาใหม่ได้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับการประนีประนอมหนี้เพื่อขอสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ ดังนั้นอาจจะไม่มีเน็ตตายตัวว่าตามที่กฎหมายกำหนดต้องเป็นเดทการผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่เพียงแค่จะต้องมีดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ…อ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนตกลง 

สัญญาเงินยืม กรณียินยอมให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือยึดทรัพย์สินได้ถือว่าเป็นไปตามสัญญาตกลง สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ ในบางครั้งอาจจะมีการสอดไส้ไส้ในเช่นรายละเอียดสัญญาว่าด้วยเรื่องของการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนไว้ให้แก่เจ้าหนี้ชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการโอนโฉนดที่ดินโอนรถหรือโอนบ้านไว้ชั่วคราวเพื่อต้องการวงเงินก้อนใหญ่ แต่กลับไม่มีระบุเพิ่มเติมในสัญญาเรียกได้ว่าเป็นการให้เปล่า ในลักษณะกู้ยืมเงินการขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลแบบนี้ถือว่าจะเอาผิดภายหลังได้ยาก เนื่องจากลูกหนี้ยินยอมมีการทรัพย์สินบางส่วนไว้ให้เจ้าหนี้ตั้งแต่แรกโดยไม่มีระบุในสัญญาใบสัญญายืมเงิน ทำให้เกิดปัญหาภายหลังว่าลูกหนี้ไม่ได้ทรัพย์สินดังกล่าวที่โอนไว้คืน 

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระกับเงื่อนไขกฎหมายที่ต้องรู้ 

กฎหมายสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ กฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับสัญญาการกู้เงินยืม ซึ่งเป็นรูปแบบของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 650-656 ลักษณะเกี่ยวข้องกับสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย ลักษณะกฎหมายเงินด่วนผ่อนรายเดือนที่ว่าด้วยกฎหมายแพ่งดังนี้ควรจะรู้ร่วมกันทางเจ้าหนี้และลูกหนี้ก่อนจะทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

  • การทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ ขึ้นมาได้จะต้องมีการทำสัญญาที่เป็นหนังสือ คำว่าหนังสือหมายความว่าอาจจะไม่ได้เป็นการลงนามรายการเพื่อเซ็นสัญญาแต่จะต้องมีรายการข้อมูลที่เป็นข้อความซึ่งระบุวันที่เวลาและข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะยินยอมกู้เงินจำนวนมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปและมีการตกลงวันที่ในการผ่อนชำระสัญญาจ่ายเงินเป็นงวดคืนร่วมกันเรียบร้อยแล้ว
  • สมัครกู้เงิน สัญญาเรื่องของการกู้ยืมเงินจะต้องมีมูลค่ามากกว่าวงเงิน 2,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถทำสัญญาในการขอกู้เงินและทวงเงินสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายคืนได้ 
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดต้องไม่เกิน 15% ต่อปีหรือ 1.25% ต่อเดือน กรณีที่มีการตกลงไว้เกินกำหนดในการทวงเงินหรือฟ้องร้องในภายหลังก็จะคิดดอกเบี้ยสัญญาเงินยืมตามกฎหมายกำหนด 
  • ในการทำสัญญาจะต้องทำอย่างน้อย 2 ฉบับคือผู้ให้กู้ถึง 1 ฉบับและผู้กู้ยืมอีก 1 ฉบับ ลักษณะการตกลงแบบออนไลน์ถือว่ารับรู้ร่วมกันทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นสัญญาออนไลน์
  • กรณีทำเป็นสัญญาจะต้องมีพยานทำสัญญาเงินกู้
Scroll to Top