พึงพอใจ

“ไม่ว่าง” ไม่ใช่ข้ออ้างของการบริการลูกค้า

แม้งานจะหนักจะยุ่งเพียงไหน การบริการลูกค้าไม่เคยลดความสำคัญลงแต่อย่างใด

ทำธุรกิจอย่างเกื้อกูลด้วยหลักการ 3 WINS

เราคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่า “WIN–WIN (วิน – วิน)” ที่มักใช้กันบ่อยในกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายจะได้ผลประโยชน์เป็นที่พึงพอใจ โดยไม่มีฝ่ายใดรู้สึกว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือได้รับความเสียหายจากการเจรจาต่อรอง และหากประยุกต์ใช้ครบถ้วนกับทั้งตัวองค์กรเอง ลูกค้า และคู่ค้าแล้ว ก็จะเกิดเป็นสมดุลแห่งการเติบโตของธุรกิจ

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์