กฎ

กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันภายในบริษัท

กฎกติกามารยาทคือกรอบอย่างกว้างๆที่ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และทุกๆบริษัทต่างต้องการสิ่งนี้มากที่สุดสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์