คลังตัวอย่างเอกสาร

สัญญาจ้างพนักงาน(ทดลองงาน)
สัญญาจ้างทำงาน(มีผู้ค้ำประกัน)
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท-โรงงาน
สัญญาขายลดตั๋วเงิน
สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบไม่มีหลักประกัน)
หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
หนังสือเลิกจ้างพนักงาน
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน
หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ)
หนังสือรับรอง(ทดลองงาน)
หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์