คลังตัวอย่างเอกสาร

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
หนังสือพินัยกรรม
สัญญาค้ำประกันเงินกู้
สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
หนังสือค้ำประกัน
พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก)
พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
พินัยกรรม
06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)
05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์