คลังตัวอย่างเอกสาร

สัญญาให้สังหาริมทรัพย์
สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน
สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป)
สัญญาโอนสิทธิเช่าแผงลอย
หนังสือโอนสิทธิ
หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน
สัญญาโอนหุ้น
สัญญาให้ค่าบำเหน็จ

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์