คลังตัวอย่างเอกสาร

สัญญาว่าจ้าง(แบบมีระยะเวลา)
หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด
สัญญาจ้างตรวจซ่อมพัสดุ...
สัญญาจ้างเหมาถมดิน
สัญญาจ้างพนักงาน(ทดลองงาน)
สัญญาจ้างทำงาน(มีผู้ค้ำประกัน)
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท-โรงงาน

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์