คลังตัวอย่างเอกสาร

ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน
ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้
ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ
ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก)
ใบเบิกพัสดุ
ใบเบิกของ
ใบนำส่งแฟกซ์
ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน
ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ
ใบขอใช้รถ
แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์