คลังตัวอย่างเอกสาร

ฟอร์มรับเงินเดือนและเงินได้อื่นๆ แก่พนักงาน
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)
ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)
ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า)
ใบวางบิล
ใบฝากขาย
ใบแจ้งหนี้
ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี(แบบย่อ)
ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)
ใบสั่งซื้อ
ใบรับเงินเดือน หรือ PaySlip
ใบส่งสินค้า

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์