ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)

ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) คือ เอกสารนี้ มี 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งไว้สำหรับลูกค้า อีกฉบับหนึ่งไว้สำหรับบริษัท โดยใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)ออกโดยผู้ขายเมื่อทำการขายสินค้าให้กับผู้ซื้อเพื่อไว้เป็นหลักฐาน

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ วันที่ ชื่อ-ที่อยู่(ลูกค้า) ใบสั่งซื้อเลขที่ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พนักงานขาย รหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน รวมเงิน VAT7% จำนวนเงินทั้งสิ้น ได้รับเงินแล้ว เงินสด เช็คธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี ผู้รับเงิน วันที่ เดือน ปี บริษัท ผู้รับมอบอำนาจ สำหรับลูกค้า สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ วันที่ ชื่อ-ที่อยู่(ลูกค้า) ใบสั่งซื้อเลขที่ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พนักงานขาย รหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน รวมเงิน VAT7% จำนวนเงินทั้งสิ้น ได้รับเงินแล้ว เงินสด เช็คธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี ผู้รับเงิน วันที่ เดือน ปี บริษัท ผู้รับมอบอำนาจ สำหรับบริษัท

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์