ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า)

ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) คือ เอกสารที่ออกให้ลูกค้ากรณีลูกค้าต้องการซ่อมสินค้าเพื่อแจ้งให้ทราบราคาก่อนทำการส่งซ่อม

เลขที่ วันที่ เดือน ปี เรียน บริษัท ตามที่ท่านได้แจ้งซ่อมสินค้า รุ่น เมื่อวันที่ ตามใบส่งซ่อมเลขที่ ทางบริษัทเราขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่าน ดังนี้ รหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน รวมเงิน VAT7% จำนวนเงินทั้งสิ้น เงื่อไขการเสนอราคา ลงชื่อ ผู้เสนอราคา ตำแหน่ง วันที่ เดือน ปี ลงชื่อ ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง วันที่ เดือน ปี หมายเหตุ

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์