ใบเบิกพัสดุ

ใบเบิกพัสดุ คือเอกสารที่พนักงานเป็นผู้ใส่รายละเอียดในใบขอเบิกพัสดุ ให้กับฝ่ายพัสดุเป็นผู้จ่ายของให้

วันที่ เดือน ปี สำหรับผู้เบิก แผนกฝ่าย รหัสแผนกฝ่าย เครื่องจักร เวลาเบิก สำหรับงาน ใบสั่งผลิตเลขที่ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ เวลาจ่าย ลำดับจ่าย รหัสสินค้า รายการ จำนวน หน่วย ล๊อตที่ หมายเหตุ ลงชื่อผู้เบิก ลงชื่อผู้รับของ ลงชื่อผู้สั่งจ่ายพัสดุ ลงชื่อผู้นำส่ง

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์