ใบนำส่งแฟกซ์

ใบนำส่งแฟกซ์ ใช้นำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

Fax cover sheet วันที่ เรื่อง จาก ตำแหน่ง ฝ่าย ถึง ตำแหน่ง บริษัท แฟกซ์ จำนวนหน้า ข้อความ

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์