ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่ออกโดยบริษัทผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ แจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน หรือแจ้งในวันครบกำหนดการชำระเงิน

เลขที่ วันที่ เรียน ชื่อบริษัท-ที่อยู่(ลูกค้า) ผู้ติดต่อ ตำแหน่ง โทร แฟกซ์ หมายเหตุ ขอแจ้งหนี้ตามรายการ ดังนี้ รหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน รวมเงิน VAT7% จำนวนเงินทั้งสิ้น เงื่อนไขการชำระเงิน เงินสด เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่ สาขา โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เลขที่Pay in Slip ลงชื่อผู้รับบิล ลงชื่อผู้อนุมัติ

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์