ใบขอใช้รถ

ใบขอใช้รถ คือ เอกสารที่พนักงานผู้ขอใช้รถ เป็นผู้กรอกรายละเอียดของเอกสาร โดยส่งให้หัวหน้าแผนกเป็นผู้ลงชื่ออนุมัติ ก่อนที่จะนำรถยนต์ออกไปใช้งาน

วันที่ เดือน ปี ชื่อผู้ขอ แผนก ต้องการใช้รถวันที่ เวลา ถึงเวลา ประเภทการใช้งาน ก.รถยนต์นั่ง เพื่อ ข.รถยนต์ตู้โดยสาร เพื่อ จำนวนผู้โดยสาร คน สถานที่ปลายทาง ลงชื่อผู้ขอใช้รถ ลงวันที่ ลงชื่อหัวหน้าแผนกอนุมัติ ลงวันที่ หมายเหตุ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สำหรับหมวดธุรกิจ ถึง พนักงานขับรถ อนุมัติให้นำรถ หมายเลขทะเบียนรถ ไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ตามใบขอใช้รถได้ ลงชื่อหัวหน้าหมวดธุรกิจ ลงวันที่

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์