แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา

แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา คือ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม/สัมมนา เป็นการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา แต่ละครั้ง

ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร วันเดือนปี สถานที่ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลงชื่อเช้า ลงชื่อบ่าย

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์