แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)

แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด) คือ ฟอร์มที่แจ้งให้พนักงานเก่าได้ทราบข้อมูลทางกระดานบอร์ดของบริษัท เพื่อเป็นการแนะนำตัวของพนักงานที่เข้าใหม่

รูปภาพพนักงาน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แผนก วันเข้างาน อายุ การศึกษา ประสบการณ์

    About INCquity

    สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
    พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

    ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

    อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์