วิสัยทัศน์คือตัวตัดสินที่สำคัญที่สุดว่าธุรกิจจะรุ่งหรือจะร่วง

Photo belongs to Joe Dyndale

ไม่มีใครชอบที่จะเห็นธุรกิจล้มเหลว

แต่ทำไมเรายังเห็นกรณีเหล่านี้อยู่หลายต่อหลายครั้ง?
ในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนทั่วไป สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเงินทุนหมด ถึงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายธุรกิจ แต่ในหลายๆ กรณี เหตุผลของความล้มเหลวนั้นตกไปอยู่ที่ผู้ก่อตั้งและทีมงานที่เริ่มไม่โฟกัสไปกับวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของธุรกิจแล้วมากกว่า หลายธุรกิจในปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาสต่างๆ มากมาย แต่ก็ยังเหมือนมีสิ่งหนึ่งที่เหล่าสตาร์ทอัพมองข้ามไป นั่นคือการนิยามธุรกิจ (บางครั้งก็นิยามได้คลุมเครือมากเกินไป หรือบางครั้งก็นิยามจนล้น แต่ไม่เริ่มต้นลงมือทำ)

จริงอยู่ ธุรกิจล้มเหลวส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการได้ไม่ดีพอ

ในขณะที่ยังมีบางธุรกิจประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตแบบหยุดไม่อยู่ ซึ่งมักจะเป็นการเกิดขึ้นจากแรงผลักดันในช่วงเริ่มธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม “แรงผลักดัน” ดังกล่าวนี้ยังสร้างช่องว่างอีกมากมาย รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงในมองข้ามและการทำพลาดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย หลายผู้ประกอบการในวันนี้ล้มเหลวเพราะการปฏิบัติ 
มีงานวิจัยหลากหลายชิ้นที่ได้แสดงให้เห็นว่าการอยู่รอดของธุรกิจเป็นอย่างไร และงานวิจัยเหล่านี้ยังบ่งชี้ให้เห็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ธุรกิจได้ตรวจสอบสภาพของธุรกิจ และหาหนทางแก้ไขไว้ได้ทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมงบประมาณ การให้ความสำคัญกับแผนกลุ่มเป้าหมาย (และเขียนให้ชัดเจนอยู่เสมอ) รวมถึงแผนธุรกิจที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ยิ่งความถูกต้ององค์ประกอบเหล่านี้มากเท่าไหร่ โอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดนั้นก็มีเพิ่มมากขี้นเท่านั้น
ผู้ก่อตั้งหลายคนยังไม่มีวิธีการควบคุมงบประมาณที่ดีพอ พวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเน้นไปกับแผนการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายโดยรวม ซึ่งนั่นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด แต่นอกจากการบริหารจัดการงานที่รัดกุมแล้ว ความล้มเหลวยังเกิดซ้ำกับการเขียนแผนที่ไม่สามารถแสดงถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจ หรือวิสัยทัศน์ของธุรกิจได้

วิสัยทัศน์ในการมองธุรกิจคือหัวใจที่ผลักดันให้องค์กรเดินหน้า...อย่างถูกทิศทาง

สำหรับสตาร์ทอัพแล้ว ในช่วงเวลาระหว่างที่การเติบโตของธุรกิจกำลังเป็นไปได้สวย เป็นช่วงเวลาที่ควรให้ความสำคัญกับทีม และย้ำเตือนถึงจุดมุ่งหมายของวิสัยทัศน์ธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการความชัดเจนและความมั่นคงแน่นอน เพื่อสร้างความเข้าใจว่าธุรกิจกำลังเดินไปสู่ทิศทางใด และความสำคัญหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือ ไม่ใช่แค่เพียงการเป็นทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปในระยะยาวเท่านั้น แต่ยังเป็แรงบันดาลใจและเป็นพลังงานให้กับทีมทุกคนเพื่อเดินหน้าต่อไปได้อีกด้วย
วิสัยทัศน์เป็นวิธีหนึ่งในการที่ผู้ก่อตั้งจะตั้งเป้าหมายที่นิยามถึงทิศทางและกระบวนการได้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายแบบ “มีผู้ใช้ที่หนึ่งแสนคน” หรือ “มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 5%” ธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อทำเป้าหมายนี้ให้ประสบความสำ
เร็จ และแผนกลยุทธ์นี่เองที่จะเป็นวิธีในการเลือกนโยบายที่หลากหลาย ซึ่งนำมาปรับใช้ได้ตามแต่ละสถานการณ์ และแต่ละนโยบาย ที่จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเลือกการทำงานเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดขึ้น

เพราะ “ทุกคนในทีม” คือแรงผลักดันสำคัญ

กุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งคือ วิสัยทัศน์นั้นจะต้องสร้างความรู้สึกตื่นเต้นและกระตุ้นแรงบันดาลใจได้เสมอเมื่ออ่านทุกครั้ง อ่านแล้วควรจะรู้สึกว่ามีพลังอยากลงมือทำให้สำเร็จ สิ่งที่ต้องทำคือการโฟกัสให้ชัดไปยังทุกมุมมองด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการที่มีอยู่ในตัว อย่าลืมนึกถึงอยู่เสมอว่าวิสัยทัศน์นั้นส่งผลอย่างไรต่อตัวคุณและคนรอบข้างด้วย
หลายคนมักจะพูดว่า ทีมที่ดีคือตัวกระตุ้นสำคัญที่สุด การอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีพลังในการสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม มีขนาดใหญ่ และมีความน่าตื่นตาตื่นใจ ในทุกๆ ภาคส่วนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นย่อมต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับที่สอดคล้องกัน เป็นต้น ดังนั้น ผู้นำของสตาร์อัพจึงต้องพยายามอย่างหนักในการจัดจ้างคนที่ดี ตรวจสอบภาพรวมของคุณภาพภายในทีมเสมอ จัดจ้างคนที่ดีขึ้นกว่าคนเก่า เพราะคนที่ดีกว่านั้นจะส่งผลทางอ้อมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร เพราะทีมคือส่วนที่อัดแน่นไปด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่ม ด้วยเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล และอย่างที่รู้กันว่า ภาพรวมของคุณภาพการทำงานที่ดี อาจหมายถึงคอนเน็คชั่นที่มากขึ้น มีพลังงานในการทำงานมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกสร้างด้วยคุณภาพที่มากขึ้น
• • •
การเริ่มต้นธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มีใครอยากเห็นการเริ่มต้นนั้นล้มเหลวไม่ได้เดินหน้าต่อ การทำงานอย่างชาญฉลาด สังเกตความเคลื่อนไหวของงบประมาณอย่างรัดกุมและรอบคอบ อยู่ท่ามกลางคนที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้ และค่อยๆ ก้าวเดินอย่างช้าๆ ก่อนเริ่มต้นออกวิ่งมาราธอนในระยะยาว
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการกำหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย) อย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปในหนึ่งปี วิสัยทัศน์ที่ดีควรจะเสนอภาพของเป้าหมายธุรกิจให้ชัดเจน เน้นที่แก่นแท้ของการดำเนินงานและมีความสามารถในการช่วยทีมให้ร่วมมือกันทำให้สำเร็จในที่สุด “การมองเห็น” คือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่สามารถนำมาใช้กับทำให้ธุรกิจเติบโต แน่ใจอยู่เสมอว่า วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้นั้นยังมีชีวิต มีลมหายใจ หมั่นคอยตรวจสอบความเป็นไป เพื่อให้เป็นทางในการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
และไม่ใช่แค่เพียงการเตรียมตัวเพื่อลงมือทำเท่านั้น วิสัยทัศน์ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจได้อย่างดีเยี่ยม นี่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เหล่าผู้ประกอบการทุกคนต้องพบเจอ
 
ที่มา
บทความ Do Startups Fail Due to Bad Ideas or Poor Execution? Neither. It's the Vision จาก
http://www.huffingtonpost.com/ เขียนโดย Dane Atkinson

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์