ข้อดี-ข้อเสียของการทำธุรกิจแบบครอบครัว (ตอนที่ 1)

Photo By Nina Matthews Photography with Creative Common 2.0

การลงมือประกอบธุรกิจที่ใช้ลักษณะการบริหารและจัดตั้งในรูปแบบครอบครัวนั้น ถือว่าเป็นวิธีการทำธุรกิจที่ได้รับความนิยมกันมายาวนาน เพราะมีจุดเริ่มต้นที่คุ้มค่าและต้นทุนต่ำกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบที่ดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมดค่อนข้างมาก ซึ่งธุรกิจที่ดำเนินการบุกเบิกด้วยตนเองทั้งหมดมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ค่อนข้างสูงและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางเลือกที่ใช้ในการแก้ปัญหาก็มีค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจรูปแบบครอบครัว

ด้วยเหตุนี้การทำธุรกิจในลักษณะของกิจการที่เป็นของครอบครัวจึงเป็นรูปแบบที่ยึดครองหัวใจของผู้ประกอบการหลายคน และมักจะเป็นตัวเลือกของความมั่นคงในชีวิตอันดับแรกๆที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวมักจะนำมาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆเพื่อสืบทอดต่อกันไป ซึ่งการทำธุรกิจในรูปแบบครอบครัวนี้มีทั่งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งวันนี้ INCquity จะขอนำเสนอข้อดีก่อนเป็นอย่างแรก ซึ่งข้อดีของธุรกิจแบบครอบครัวนั้นมีดังนี้

ได้ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกฝ่าย

เป็นข้อดีที่ผู้ประกอบการอาจจะหาไม่ได้เลยหากต้องไปจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบอื่นๆที่ความก้าวหน้าของธุรกิจต้องไปฝากเอาไว้ที่ลมหายใจของคนอื่นในลักษณะของเจ้านายกับลูกน้อง ซึ่งบางครั้งลูกน้องที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของท่านอาจจะไม่ยอมลงแรงเต็มร้อยเพราะพวกเขาคิดว่าความสำเร็จไม่ได้มีส่วนทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น แต่ปัญหาลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ดำเนินการในรูปแบบของครอบครัวน้อยกว่า เพราะด้วยรูปแบบของธุรกิจครอบครัวก็บ่งบอกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วว่าสมาชิกทุกคนของครอบครัวมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของในอัตราที่อย่างน้อยก็เท่าๆกัน สำนึกในความเป็นเจ้าของจึงเกิดและจะเป็นสิ่งนำพาให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด เพื่อความสำเร็จของธุรกิจที่ทุกคนต่างมีจุดร่วมเดียวกันในอนาคตนั่นเอง

ทำงานแบบใจถึงใจ

เพราะความที่ผู้บริหารและสมาชิกต่างเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน การมอบหมายงานในเรื่องต่างๆจึงสามารถทำได้ง่ายและเข้าใจรวดเร็วกว่าการมอบหมายงานผ่านพนักงานที่เป็นคนนอก อีกทั้งผลงานที่ปรากฎออกมาจะมีคุณภาพดีกว่าด้วยในระดับหนึ่ง อันเป็นผลมาจากการทุ่มเททำงานหนักของสมาชิกในครอบครัวผู้เป็นทั้งพนักงานและเจ้าของร่วมในคราวเดียวกัน

มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

ปัญหาถือเป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือการแสวงหาทางออกให้กับปัญหานั่นเอง ซึ่งการทำธุรกิจในลักษณะครอบครัวนั้นแน่นอนว่าทุกคนในบริษัทต่างก็มีที่มาจากต้นตระกูลเดียวกัน ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจึงมีทางออกมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพิเศษ เพราะทุกคนต่างมุ่งแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะทุกคนต่างก็มีสามัญสำนึกถึงความมีส่วนร่วมในองค์กร ความช่วยเหลือจึงหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศภายในบริษัท ซึ่งมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับธุรกิจที่มีรูปแบบกิจการเป็นแบบการดำเนินงานด้วยคนเพียงคนเดียวซึ่งพอมีปัญหาเกิดขึ้นความช่วยเหลือที่ดีที่สุดก็กลายเป็นการพึ่งตนเอง ซึ่งหลายครั้งมันก็รู้สึกโดดเดี่ยวและบั่นทอนกำลังใจเป็นที่สุด

มีวัฒนธรรมในองค์กรเฉพาะตัว

เพราะความที่คณะผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายอื่นๆในบริษัทต่างเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรจึงเกิดขึ้นโดยปริยายซึ่งมันก็ถือเป็นผลดีต่อการทำงานในบริษัทด้วย เพราะทุกคนจะรู้หน้าที่และมารยาทของการทำงานในหน้าที่ของตนว่าควรที่จะอยู่ ณ จุดไหนจึงจะเหมาะสม อีกทั้งการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อทำงานผิดพลาดก็สามารถกระทำได้โดยง่ายกว่า ทั้งผู้บริหารในระดับบนขององค์กรสามารถลงมาบังคับบัญชาลูกน้องได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้อดีตรงนี้ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและใช้เวลาในการทำงานน้อยลงอีกด้วย

ความลับบริษัทไม่มีวันรั่วไหล

ผู้ประกอบการทุกคนต่างรู้ดีว่าความลับในการทำธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนภายในบริษัทจะต้องช่วยกันเก็บรักษาเอาไว้ไม่ให้เรื่องรั่วไหลออกไปสู่ภายยนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรั่วไปอยู่ในมือของคู่แข่งซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุด แต่ถ้าหากผู้ประกอบการเลือกวิธีทำธุรกิจในลักษณะครอบครัวปัญหาดังกล่าวก็จะมีโอกาสเกิดน้อยกว่า เพราะบุคคลในครอบครัวคือผู้ที่ผู้ประกอบการสามารถไว้วางใจและเชื่อได้ว่าพวกเขาจะไม่นำเอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยสู่ภายนอกอย่างเด็ดขาดเพราะถือเป็นการบ่อนทำลายธุรกิจของครอบครัวตนเอง

เงินทองไม่รั่วไหล

ด้วยความที่ผู้บริหารหรือพนักงานต่างก็เป็นญาติมิตรหรือบุคคลภายในครอบครัวด้วยกัน จึงเป็นไปได้ยากที่เงินทองจะรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกโดยที่ผู้ประกอบการไม่รู้ตัว ดังนั้นท่านจึงสบายใจได้ในว่าทรัพย์สินจะไม่หายไปไหน เพราะสุดท้ายแล้วมันก็ยังหมุนเวียนอยู่ในบริษัทไม่มีทางเปลี่ยนมือไปอยู่กับบุคคลนอกได้อย่างแน่นอน

ผู้ประกอบการคงเห็นแล้วว่าการประกอบธุรกิจในรูปแบบของครอบครัวนั้นมีข้อดีที่น่าจูงใจอยู่หลายประการ แต่เป็นที่รู้กันว่าทุกอย่างมีขาวก็ต้องมีดำ มีสว่างก็ต้องมีมืดเป็นธรรมดา ธุรกิจแบบครอบครัวที่ว่าดีก็พอจะมีข้อเสียให้เห็นอยู่บ้าง ดังนั้นเราจึงอยากให้ผู้ประกอบการติดตามอ่านข้อเสียของมันในบทความต่อไปที่มีชื่อว่า "ข้อดี-ข้อเสียของการทำธุรกิจแบบครอบครัว (ตอนที่2)"

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์