สวัสดิการพนักงานที่ควรมี

พนักงานมีความสุข ก็ทำงานได้ดี บริษัทก็เติบโต

 เป็นที่ทราบกันอย่างดีอยู่แล้วว่าพนักงานคือฟันเฟืองสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดของการทำธุรกิจในทุกๆรูปแบบ การทำงานอย่างหนักของพวกเขาเป็นแรงผลักดันอันสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ การตอบแทนพนักงานที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมี

สวัสดิการจึงกลายเป็นคำตอบและวิธีตอบแทนพนักงานที่ดีที่สุดที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะจัดหามาให้กับพนักงานได้ โดยสวัสดิการที่สำคัญๆที่ควรจะมีเอาไว้ในบริษัท คือ

1. เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม

เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีจัดเตรียมเอาไว้ให้กับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงานและสามารถแบ่งแยกฝ่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถออกไปติดต่องานกับลูกค้าภายนอกได้อีกด้วย นอกจากนี้ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์มบางชนิดยังมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่สามารถช่วยป้องกันสารเคมีบางตัวได้ จึงเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยไปในตัว ซึ่งบริษัทต้องมีการจัดเตรียมเครื่องแบบพร้อมทั้งชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานไว้ให้พร้อมและฟรีสำหรับทุกคนด้วย

2. รถรับส่งพนักงาน

ในกรณีที่ที่ตั้งของบริษัทหรือโรงงานอยู่ไกลอีกทั้งยังไม่มีความสะดวกสบายในการเดินทางคมนาคม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดสวัสดิการเรื่องรถรับส่งให้กับพนักงานด้วยเพื่อเป็นการลดรายจ่ายค่าเดินทางให้กับพนักงานทุกคน

3. เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา

เมื่อผลประกอบการเมื่อสิ้นปีสามารถสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฎว่ามีผลประกอบการที่ปิดในแดนบวกหรือที่เรียกว่ามีกำไร สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำคือจัดเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงานทุกคน โดยพนักงานอาจจะได้โบนัสสักประมาณ 1-2 เท่าของเงินเดือน แต่สำหรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันโบนัสแค่ครึ่งเดือนของเงินเดือนประจำก็ถือว่าดีแล้ว แต่หากบริษัทไม่มีกำไรจากผลประกอบการเลยก็ขอให้พิจารณาปรับฐานเงินเดือนแทนไปก่อนอาจจะสักประมาณ 5-10% เป็นต้น เพราะถึงอย่างไรเสียเรื่องของโบนัสประจำปีก็กลายเป็นธรรมเนียมไปเสียแล้วที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายให้กับพนักงานแต่จะอยู่ในรูปแบบอะไรเท่านั้นเอง ส่วนค่าล่วงเวลาการทำงานของพนักงานขอให้คิดเป็นรายชั่วโมงตามแต่ที่ผู้ประกอบการจะกำหนด

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทของผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของพนักงานในอนาคตเมื่อถึงคราวที่ต้องเกษียณจะได้มีเงินติดตัวเอาไว้สัก 1 ก้อนจากการเก็บออมของพนักงานและการจ่ายเงินสมทบเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งของทางบริษัท

5. เงินกู้ของพนักงาน

บริษัทของผู้ประกอบการควรที่จะจัดสรรและทำสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานทุกคน เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหากพนักงานของท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สามารถเข้ามาขอกู้กับทางบริษัทได้โดยตรง ไม่ต้องไปกู้จากแหล่งภายนอกบริษัทที่อาจจะมีปัญหาลุกลามเข้ามาในบริษัทได้

6. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง ไปเยี่ยมพนักงานที่โรงพยาบาล ลาคลอด งานศพ ฯลฯ บริษัทควรที่จะต้องสำรองเงินเอาไว้เพื่อช่วยเหลือพนักงานในส่วนนี้โดยมีวงเงินตั้งแต่ 500-3,000 บาท แล้วแต่กรณีไป

7. การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์

การทำงานมักจะมีส่วนที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่อยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปติดต่อลูกค้า ออกไปปฏิบัติงาน ประชุม เป็นต้น บริษัทจึงต้องมีเงินสำรองสำหรับกิจธุระเหล่านี้ไว้ให้พนักงานเบิกใช้ด้วย นอกจากนี้แล้วในส่วนของอุปกรณ์การทำงานผู้ประกอบการก็ต้องมีในส่วนนี้ให้พนักงานสามารถเบิกเอาไปใช้ได้ด้วย เช่น ปากกา แผ่นซีดี กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

8. การฝึกอบรมและทุนการศึกษา

การฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้จัดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับพนักงานทุกคน แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องสร้างสวัสดิการในส่วนนี้ขึ้นมาให้กับพนักงานเพื่อใช้เพิ่มพูนทักษะของตนเอง ซึ่งการอบรมมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นักเพราะใช้เวลาไม่นานและราคายังไม่สูงนัก แต่ถ้าเป็นการศึกษาต่อต้องใช้งบประมาณที่สูงมากและระยะเวลาที่ยาวนานด้วย จึงอาจจะต้องมีการเจรจาทำสัญญาระหว่างบริษัทของผู้ประกอบการและพนักงาน

9. ตรวจสุขภาพพร้อมค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากและพนักงานทุกคนต่างเรียกร้องในข้อนี้มากเป็นพิเศษ เพราะค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเมื่อเกิดไม่สบายเจ็บป่วยขึ้นมาจะมีราคาที่สูงมากและอาจจะสวนทางกับค่าครองชีพในบางครั้ง ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมเงินสำรองในส่วนนี้ให้กับพนักงานรวมไปถึงครองครัวของพวกเขาด้วย โดยให้พนักงานนำบิลใบเสร็จค่ารักษามาเบิกที่บริษัท ตัวอย่างเช่น ค่าถอนฟัน ค่ายาของลูก เป็นต้น

10. ประกัน

อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของพนักงานทุกคนมากและอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นหลักประกันที่ดีที่สุดที่ผู้ประกอบการสามารถให้กับพนักงานได้นั่นก็คือ ประกันอุบัติเหตุ โดยผู้ประกอบการควรทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนเพื่อครอบคลุมอุบัติเหตุทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทำงาน

11. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เป็นสิ่งจำเป็นและบางครั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานมีความตื่นตัวในการทำงานมากกว่าเดิมอีกด้วย โดยควรกำหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่าใน 1 ปี พนักงานสามารถลาพักร้อนได้กี่วัน ซึ่งโดยปกติบริษัทในประเทศไทยมักจะอนุญาตให้ลาพักร้อนได้ไม่เกิน 15 วัน

12. ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สวัสดิการข้อนี้เป็นหนึ่งในหลายๆสวัสดิการที่พนักงานชอบมากที่สุด โดยผู้ประกอบการต้องเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถซื้อสินค้าของบริษัทเองได้ในราคาพิเศษ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการทำงานและยังสามารรถรับฟังข้อติชมจากพนักงานของบริษัทเองได้โดยตรงอีกด้วย

นอกจากจะเป็นสิ่งที่ใช้ตอบแทนการทำงานหนักของพนักงานแล้ว สวัสดิการยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือดึงตัวบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานในบริษัทด้วย เพราะการที่คนๆหนึ่งจะสมัครเข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทใดก็ตาม แน่นอนว่าสวัสดิการคือ 1 ใน 5 สิ่งแรกที่จะถูกนำมาพิจารณาก่อนเสมอ การที่บริษัทของผู้ประกอบการมีสวัสดิการที่ยอดเยี่ยม ก็จะสามารถดึงดูดผู้คนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน

 

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์