ประโยชน์ของการสร้างอัตราเพดานเงินเดือนในบริษัท

Photo By Alex E. Proimos with Creative Common 2.0

 ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากการมีผู้บริหารที่ดี และผู้บริหารที่ดีก็ต้องมีความสามารถในการจัดการบริหารองค์กรในทุกๆเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในเรื่องที่จะขาดไม่ได้ก็คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารควรจะต้องดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ โดยผลประโยชน์ของการสร้างอัตราเพดานเงินเดือนมีดังนี้

1. ง่่ายต่อการจัดการระบบการเงิน

การสร้างอัตราเพดานเงินเดือนขึ้นในบริษัทถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากของผู้บริหารในการนำมาใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายทางการเงินของทางบริษัท เพราะเพดานเงินเดือนที่ถูกกำหนดขึ้นจะมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนว่าพนักงานในระดับใดสมควรที่จะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ถือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทไปในตัว เพราะถ้าพนักงานคนไหนสร้างผลงานที่ไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนที่จ่าย ผู้บริหารก็สามารถพิจารณาลดเงินเดือนหรือให้ออกจากงานได้ ซึ่งเป็นวิธีการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปอีกวิธีหนึ่ง

2. ควบคุมรายจ่ายในส่วนของพนักงานได้ง่ายขึ้น

การกำหนดอัตราเพดานเงินเดือนของพนักงานจะช่วยจัดระเบียบค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานได้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนเท่าไหร่ เพื่อจะได้ควบคุมการจ่ายเงินในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพรัดกุมมากยิ่งขึ้นป้องกันการรั่วไหลของเงินออกจากบริษัท โดยส่วนมากอัตราเงินเดือนของพนักงานจะอยู่ในรูปแบบของขั้นบันไดที่พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงาน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเกณฑ์กำหนดเงินเดือนเบื้องต้นของพนักงานด้วย

3. สร้างระบบการปกครอง

อัตราเพดานเงินเดือนที่กำหนดขึ้นจะมีความแตกต่างในส่วนของรายได้ที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับ ซึ่งความแตกต่างทางเงินเดือนนี้เป็นการบ่งบอกทางนัยยะความสำคัญและหน้าที่ที่พนักงานแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบด้วย โดยผู้ที่ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่ามักจะเป็นหัวหน้าที่คอยดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าหรือที่เรียกว่าลูกน้อง จึงเป็นการสร้างระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาคัดเลือกตามวิธีการโหวตหรือถามความสมัครใจที่จะต้องเสียเวลา อีกทั้งยังอาจได้หัวหน้าที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ขึ้นมาเป็นผู้คุมอีกด้วย

4. สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน

อันเนื่องมาจากจำนวนเงินเดือนที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับมีความแตกต่างกันในเรื่องของมูลค่าเงิน อันเป็นผลมาจากการสร้างระบบเพดานเงินเดือนของพนักงานภายในบริษัท ซึ่งความแตกต่างนี้จะเป็นตัวชี้วัดและสามารถสร้างจิตสำนึกในการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะเงินเดือนที่สูงขึ้นพนักงานก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำงานตอบแทนให้คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่ทางบริษัทได้จ่ายไปมากขึ้นนั่นเอง

5. ป้องกันการถูกดึงตัวของพนักงาน

เหตุผลข้อนี้คือสิ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้ระบบอัตราเพดานเงินเดือนภายในบริษัท เพราะแน่นอนว่าพนักงานที่มีความรู้ความสามารถย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและบริษัทคู่แข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการทุกๆบริษัท ซึ่งแน่นอนว่าพนักงานก็ต้องอยากได้เงินเดือนที่สูงมากขึ้นเป็นธรรมดาแต่การย้ายบริษัทเป็นเรื่องที่ตัดสินใจค่อนข้างลำบาก การมีอัตราเงินเดือนในบริษัทจะช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นเหตุผลจูงใจให้กับพนักงานในการทำงานอยู่กับบริษัทต่อไป เพราะเชื่อว่าตนเองจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตามมาตรฐานอัตราเพดานเงินเดือนที่ได้วางเอาไว้เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ได้ทำออกมานั่นเอง

ขอแนะนำว่าการกำหนดอัตราเพดานเงินเดือนขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อนที่จะเปิดรับพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัท ซึ่งในความเป็นจริงควรที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทด้วยซ้ำไป เพราะอย่างที่ได้กล่าวมาว่าผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากการกำหนดอัตราเพดานเงินเดือนมีมากมาย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ทางธูรกิจของผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์