5 ‘ให้’ พิชิตใจลูกน้อง

ให้เขา เขาก็ให้เรากลับ

ในองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ จะประกอบไปด้วยคนมากหน้าหลายตาร้อยพ่อพันแม่มารวมตัวกันมากมาย แน่นอนว่าอาจกลายเป็นแหล่งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคมากมายอยู่ไม่น้อย ไหนจะเรื่องงานที่ต้องประสบพบอยู่เป็นนิจ ไหนจะเรื่องการแข่งขันทั้งระหว่างองค์กรวมถึงกระทั่งตัวพนักงานด้วยกันเอง คงไม่ต้องบรรยายต่อไปว่าปัญหาจะมากมายสักขนาดไหน 

โดยปัญหาที่ถือว่าคลาสสิกตลอดกาลคือเรื่องเจ้านายและลูกน้อง ปัญหานี้อยู่คู่กับสังคมไทยมานานและอาจจะยาวนานกว่าหากอยู่ในระดับโลก อย่างที่กล่าวไปว่าองค์กรธุรกิจเป็นที่รวมผู้คนมากมาย การรวมตัวกันของผู้คนจำต้องมีระบบการจัดการที่ดีอันนำมาซึ่งสายการบังคับบัญชา ระบบอาวุโสกว่าขึ้นมาปกครอง เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กร และเรามี 5 วิธีในการเอาชนะใจลูกน้องมาฝากดังนี้ 

1.ให้โอกาสถ้าเราไม่ได้โอกาสคน ก็จะไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของบุคคล

เราจะเข้าถึงศักยภาพของคนไม่ได้ถ้าไม่ให้โอกาส 

โอกาสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผู้คนเสาะหามาโดยตลอด อันรวมถึงลูกน้องของเราด้วย การให้โอกาสถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของนักปกครองที่ดี เพราะหากเราไม่ให้โอกาสคน เราจะไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของบุคคลผู้นั้นได้เลย เพราะคนบางคนต้องการแค่โอกาส โอกาสที่จะพูด โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น และโอกาสเปิดกว้างในความเจริญในหน้าที่การงาน

2.ให้อภัย  

ในการทำงานมักจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่เสมอ ให้ถือว่านี่คือเรื่องปกติ และพร้อมจะให้อภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และร่วมกันแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง ชี้แนะให้แนวทางที่ถูกต้องในการทำงานแก่ลูกน้องของเรา อันจะก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

3.ให้ความเป็นกันเอง

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบสถานที่ทำงานถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำงาน เราต้องยอมรับว่าที่ทำงานคือสถานที่ที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่ง การให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้นได้ เพราะทุกวันทำงานเราต้องแข่งขันกันแทบทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเวลาและงานอีกมากมายย่อมเกิดความเครียดสูงเป็นเรื่องธรรมดา เราควรเริ่มสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้อบอุ่นจนเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของสมาชิกผู้ร่วมงานทุกคน มีความเป็นกันเองกับลูกน้อง พร้อมจะให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ทำตัวให้ลูกน้องเข้าถึงได้ง่าย 

4.ให้ใจ

การให้ใจกับลูกน้องและร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอันจะนำมาซึ่งความเคารพจากลูกน้อง อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจผู้ร่วมงาน พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างและปกป้องลูกน้องในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาจุดยืนมากกว่าที่เอาใจลูกค้าหรือผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงอย่างเดียว

5.ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งควรพึงระลึกไว้เสมอ  การให้ชนิดนี้เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่  คือการให้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้รับคืนมา คิดถึงผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ การให้ชนิดนี้จะแสดงตัวตนและภาวะการเป็นผู้นำของผู้ประกอบการได้ดีที่สุด 

เปิดใจรับความแตกต่างของลูกน้อง

และนี่คือ 5 กลยุทธ์ที่เมื่อเราลองปฏิบัติตามแล้วก็อาจสามารถพิชิตใจลูกน้องได้อย่างแน่นอน เพียงรู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและเปิดใจรับความแตกต่าง ไม่เอาความชอบส่วนตัวมาเป็นบรรทัดฐานในการชี้วัดคุณค่าของคน เท่านี้ลูกน้องก็เทใจให้แล้ว

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์