5 คุณสมบัติสำคัญที่นักประชาสัมพันธ์ควรมี

Photo By DoktorSpinn with Creative Common 2.0

ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นแผนกหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่มีความสำคัญมาก จนบางครั้งถึงกับมีผู้เปรียบเปรยว่าเป็นหน้าตาของบริษัทเลยทีเดียว เพราะลักษณะงานที่รับผิดชอบนั้นเชื่อมโยงกับการสร้างสัมพันธ์อันดีทั้งกับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติ 5 ประการดังนี้

1. บุคลิกภาพที่เพียบพร้อม

คนที่จะมาเป็นประชาสัมพันธ์ได้แน่นอนว่าเรื่องของบุคลิกภาพและหน้าตาจะต้องโดดเด่นเป็นอันดับแรก อาจไม่ต้องสวยถึงขนาดเข้าขั้นนางสาวไทย แต่อย่างน้อยก็ควรพาขึ้นเวทีได้อย่างไม่อายใคร ซึ่งการมีบุคลิกภาพดี หน้าตาสวยหล่อ และดูภูมิฐานมีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนบริษัทง่ายดายขึ้นหากต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่กดดัน ซึ่งเขาหรือเธอยังถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัททางอ้อมอีกด้วย

2. ความรู้ความสามารถ

นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทในทุกเรื่อง ไม่ใช่รู้แต่เรื่องทางวิชาการที่ตนเรียนมาเท่านั้น เพราะนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับบริษัทโดยตรง ซึ่งบางสถานการณ์คำถามที่บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนยิงเข้าใส่มักเป็นเรื่องที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาก่อนเสมอ ดังนั้นความรู้ลึกและรู้จริงจะช่วยให้ตอบคำุถามและสร้างความพึงพอใจให้กับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี และยังรักษาภาพลักษณ์ทางธุรกิจเอาไว้ได้อีกด้วย

3. ทักษะการพูดที่ดี

นักประชาสัมพันธ์ต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขององค์กรอยู่ตลอดเวลา ทักษะการพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษโดยพิจารณาจากทักษะในการสื่อสารเป็นหลัก เพราะบางครั้งเรื่องร้ายๆ ก็อาจพลิกกลับมาเป็นเรื่องดีได้หากนักประชาสัมพันธ์มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่พูด แม้พวกเขาไม่เห็นด้วยตาตนเองก็ตาม 

4. มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติอีกอย่างของผู้ต้องการเป็นนักประชาสัมพันธ์คือต้องรักงานบริการอย่างแท้จริง เพราะตำแหน่งนี้มักเป็นฝ่ายที่ต้องรับหน้าลูกค้าและสื่อมวลชนเสมอ ดังนั้นหากใครไม่มีใจรักและความอดทนจริงๆ ก็ไม่อาจทำงานนี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการจำต้องคัดเลือกคนที่มีใจรักในงานบริการและกระตือรือร้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนใจเย็นและประนีประนอมด้วย

5.ไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศ

ทุกครั้งในงานแถลงข่าวมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบคำถาม หรือเอาตัวรอดจากการถูกบีบคั้นทางอารมณ์จากสื่อมวลชนหรือลูกค้า และยังรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการด้วย

ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่านักประชาสัมพันธ์เ็ป็นเสมือนหน้าตาขององค์กร การจะคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์สักคนมาทำงานในบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ความสามารถของนักประชาสัมพันธ์ด้วย

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์