Money Talk

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์นำมาหักค่าใช้จ่ายยังไง ตอนที่ 2

ถึงแม้จะจ่ายเงินซื้ออาคารมาแล้ว แต่จะหักค่าใช้จ่ายได้อย่างไร 
 หักทั้งก้อนหรือหักได้เพียงแค่บางส่วน

จ้างบริษัททำบัญชีดีมั้ย ถ้าธุรกิจเพิ่งออกตัว

การจ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง บริษัทที่เพิ่งจะก่อตั้งใหม่จึงควรมีหลักเกณฑ์พิจารณาที่ดีในการจัดจ้าง เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในเม็ดเงินที่จ่ายลงไป

ขั้นตอนการจ่ายภาษีของบริษัทนิติบุคคล (ตอนที่ 2)

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่เป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญต่อประเทศชาติ นั่นคือเรื่องของการจ่ายเงินภาษี โดยการศึกษาขั้นตอนการจ่ายภาษีจะช่วยทำให้เกิดความสะดวกสบายและไม่สับสน ซึ่งเงินภาษีที่ได้จ่ายออกไปจะย้อนกลับมาหาเราในอนาคตด้วย

6 สิ่ง ธนาคารใช้พิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ

การที่จะขอสินเชื่อจากธนาคารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะมองกันแต่เพียงความต้องการของผู้ขอเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องพิจารณาดูถึงมุมมองที่ทางธนาคารนำมาใช้พิจารณาด้วย จึงจะช่วยอำนวยผลให้การขอสินเชื่อมาลงทุนบรรลุผลตามที่ต้องการ

ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์นำมาหักค่าใช้จ่ายยังไง ตอนที่ 1

ถึงแม้จะจ่ายเงินซื้ออาคารมาแล้ว แต่จะหักค่าใช้จ่ายได้อย่างไร 
 หักทั้งก้อนหรือหักได้เพียงแค่บางส่วน

เคล็ดลับการขอสินเชื่อให้โดนใจแบงค์

สินเชื่อกับธุรกิจเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องฝาแฝดที่ยากจะแยกออกจากกันได้ แต่ก็มักจะได้พบเห็นผู้ที่ผิดหวังจากการขอสินเชื่อจากทางธนาคารอยู่เป็นประจำ การเรียนรู้เคล็ดลับวิธีขอสินเชื่อให้โดนใจแบงค์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใสและได้รับคำตอบตามที่ต้องการจากธนาคารในที่สุด

ทำไมต้องมีบัญชีกระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจนิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก เพราะมันเป็นอะไรที่เอื้อประโยชน์มากกว่าการเป็นจุดผ่านเงินไปยังลูกค้าคู่ธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว

7 เทคนิคการจ่ายภาษีอย่างประหยัด

หนึ่งในวิธีการที่ช่วยให้ผลกำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นคือการควบคุมค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีอย่างเคร่งครัด แต่จะมีวิธีการอย่างไรบ้างจึงจะทำให้จำนวนเงินที่จ่ายให้สรรพากรลดลง การเรียนรู้ถึงเทคนิคการจ่ายภาษีจึงสามารถตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

วิธีจัดการต้นทุนอย่างมืออาชีพ

ต้นทุนคือสิ่งที่ติดตัวและถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่คุณคิดเริ่มต้นทำธุรกิจ การจัดการต้นทุนอย่างมีระบบและเป็นมืออาชีพจะช่วยทำให้ธุรกิจมีผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีเพิ่มให้รัฐ ไม่ใช่เพิ่มค่าใช่จ่าย

เรื่องภาษีที่ต้องส่งทุกเดือน หากคุณมองข้ามอาจแบกค่าใช้จ่ายไว้เองโดยไม่รู้ตัว

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์