วิธีการเลือกใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดในการทำธุรกิจ

บัตรเครดิตอาจเป็นทางเลือกที่ดี หากใช้อย่างถูกวิธี

การจัดการและควบคุมการใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจรายใหม่ๆมีความจำเป็นต้องใส่ใจในขั้นตอนรายละเอียดให้มากเป็นพิเศษ เพราะเป็นประโยชน์ต่อตัวของคุณและบริษัทที่จะได้รับผลจากการเลือกใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดของคุณ ซึ่งวิธีการจ่ายเงินในธุรกิจมีมากมายหลายแบบขึ้นอยู่กับความต้องการ รูปแบบ ปัจจัยความยืดหยุ่นต่างๆที่สามารถเอื้ออำนวยกับธุรกิจของคุณมากที่สุดในที่นี้หมายรวมถึงสภาพคล่องของการหมุนเงินในระบบของบริษัทคุณด้วย โดยวิธีการจ่ายหรือชำระเงินของบริษัทมีมากมายเช่น จ่ายชำระด้วยเงินสด การใช้เช็ค การหักบัญชีจากธนาคารต่างๆตามที่กำหนด และการใช้บัตรเครดิต ซึ่งในแต่ละวิธีต่างมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป แต่วิธีการชำระหรือจ่ายเงินที่เราจะมาคุยถึงในบทความนี้คือการใช้บัตรเครดิต                

บัตรเครดิตที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นมีให้เลือกอยู่อย่างมากมายหลายประเภทและมาจากหลากหลายธนาคาร ซึ่งในแต่ละธนาคารก็มีโปรโมชั่นที่ดึงดูดและเหมาะสมกับธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งการเลือกพิจารณาใช้บัตรเครดิตในแต่ละประเภทนั้นมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทคุณสูงในระดับนึงเลยทีเดียว

บางธนาคารอาจจะให้วงเงินสูง แต่ถ้าระยะเวลาในการผ่อนชำระน้อย ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นัก

เพราะจริงอยู่ที่บางธนาคารอาจจะให้วงเงินในบัตรเครดิตที่ค่อนข้างสูงแต่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าระยะเวลาและความยืดหยุ่นของการผ่อนชำระหรือการจ่ายคืนที่ค่อนข้างน้อยเกินไปและไม่เอื้อประโยชน์เท่าที่ควรแก่ธุรกิจของคุณซึ่งอาจมีผลทำให้คุณเสียเครดิตในอนาคตด้วย ดังนั้นเราจึงมีวิธีหลักเกณฑ์การเลือกดูบัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดที่ถูกวิธีและสามารถรองรับธุรกิจใหม่ของคุณที่ต้องการเติบโตในอนาคตมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกดังต่อไปนี้

 

มองภาพรวมก่อน                

อย่างแรกที่คุณควรเริ่มทำคือสำรวจธุรกิจของตัวเองก่อนว่าการมีบัตรเครดิตจะมีส่วนช่วยในธุรกิจของคุณได้อย่างไรและมากมายขนาดไหน ซึ่งถ้าธุรกิจของคุณต้องการเงินสดหมุนเวียนที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วละก็ แสดงว่าคุณเริ่มมาถูกทางแล้วที่เลือกใช้บัตรเครดิต นอกจากนี้บัตรเครดิตยังให้สิทธิประโยชน์ที่มากมายเพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่บริษัททั้งหลายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งในส่วนนี้เองเป็นส่วนต่อมาที่คุณควรที่จะต้องดูว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้มานั้นเหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่ เช่น ถ้าคุณจ่ายเงินคืนครบทั้งหมดภายใน 45 วัน นับจากวันที่ใช้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้น ในลักษณะสิทธิประโยชน์เช่นนี้บริษัทของคุณจะได้ประโยชน์เต็มๆ

นอกจากนี้การมีบัตรเครดิตทางธุรกิจจะช่วยคุณแยกแยะค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนบุคคลของตัวคุณเองกับของทางบริษัทออกจากกัน ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำการจ่ายภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากกรมสรรพากรได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดทำงบดุลทางบัญชีเพราะจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นเอกสารสามารถอ้างอิงและสืบหาตามต้นตอที่ใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ซึ่งที่สำคัญที่สุดบัตรเครดิตจะต้องสามารถเอื้ออำนวยและให้ความสะดวกสบายแก่การดำเนินธุรกิจของคุณได้ อันรวมถึงความปลอดภัยจากการถือเงินสดของทางบริษัทที่อาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคตที่จะมาในรูปแบบออนไลน์ การมีบัตรเครดิตจะช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากกว่าการพกเงินสด ถ้าคุณสำรวจตามที่กล่าวมาแล้วบัตรเครดิตสามารถให้คุณได้ทั้งหมดการเลือกบัตรเครดิตจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับบริษัทของคุณ ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย               

ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย

เป็นสิ่งที่ธนาคารเรียกเก็บจากการใช้บริการบัตรเครดิตผ่านธนาคารของตน ซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นโดยส่วนมากธนาคารที่ให้บริการมักจะเรียกเก็บเป็นรายปี(บางธนาคารอาจมีการเรียกเก็บในระยะที่น้อยกว่าหรือมากกว่านั้น) ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้นคุณซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทควรเทียบดูถึงความคุ้มค่าที่บริษัทของคุณได้จากบัตรเครดิตดังกล่าวว่ามีความคุ้มค่ามากขนาดไหน ได้รับความสะดวกสบายจากการบริการที่ดีหรือเปล่า ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่บังคับเรียกเก็บหรือไม่

ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ธนาคารที่คุณใช้บริการที่จะเรียกเก็บไม่เท่ากัน อีกทั้งระยะเวลาที่คุณใช้ชำระเงินค่าบัตรเครดิตจะมีส่วนผันแปรในอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายด้วย เช่น ถ้าคุณจ่ายเงินชำระค่าบัตรเครดิตเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้จะถูกคิดดอกเบี้ยที่แพงมากกว่าปกติ หรือบางธนาคารอาจจะไม่คิดดอกเบี้ยเลยก็มีถ้าคุณชำระตามเวลาที่ธนาคารได้กำหนดไว้ โดยอัตราค่าดอกเบี้ยที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้ คือ รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งส่วนอัตราค่าธรรมเนียมและค่าดอกเบี้ยได้ตามธนาคารต่างๆที่คุณให้ความสนใจ หรือที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้ควบคุมและดูแลภาพรวมในการออกบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ

โปรแกรมรางวัล            

โปรแกรมการนำเสนอรางวัลสมนาคุณตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งที่บัตรเครดิตจากธนาคารต่างๆมีเพื่อใช้ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งบัตรเครดิตที่นำเสนอรางวัลเหล่านี้มักจะคิดค่าธรรมเนียมกับคุณเป็นรายปีอยู่แล้ว อีกทั้งในภาพรวมส่วนใหญ่ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารรายใดที่จะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าและสามารถเข้ากันได้กับบริษัทของคุณอย่างแท้จริง เพราะส่วนใหญ่มักจะเลือกตอบแทนเป็นส่วนบุคคลเสียมากกว่าที่จะเป็นทั้งบริษัทหรือองค์กรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าหลายเท่าตัวนัก ซึ่งคุณจำเป็นต้องเลือกเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับบริษัทหรือตัวคุณ (ในกรณีที่ทางธนาคารเลือกจะให้รางวัลสมนาคุณเป็นรายบุคคล) โดยสามารถจำแนกรางวัลหรือสิ่งสมนาคุณที่ธนาคารมักจะเลือกมาเป็นรางวัลตอบแทนมี 3 วิธีดังนี้        

  1. จ่ายเงินสดกลับคืน ซึ่งวิธีการจ่ายเงินสดกลับคืนนี้จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ในการใช้บริการและชนิดของบัตร/ระดับของบัตรที่ทางบริษัทของคุณได้ทำไว้กับทางธนาคารด้วยว่ามีมากน้อยขนาดไหน ถ้ามีการใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและประวัติการชำระเงินของทางบริษัทคุณดีเยี่ยมผลตอบแทนจากรางวัลที่ได้กลับคืนมาก็จะมากตามไปด้วย แต่พึงระลึกไว้เสมอว่ารางวัลที่ได้กลับคืนมาในประเภทนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากมายหรือคืนกลับมาเป็นเงินสดเสมอไป
  2. การสะสมแต้ม เป็นวิธีที่ทางธนาคารทุกธนาคารนำมาใช้มากที่สุดในจำนวน 3 วิธีนี้ ซึ่งจะมีการกำหนดคะแนนเป็นระดับว่าถ้าบริษัทคุณใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นจำนวนเท่านี้จะได้คะแนนสะสมจำนวนนี้ โดยไล่ลงมาเป็นระดับถ้าใช้บัตรเครดิตมากก็จะได้รับคะแนนมาก ถ้าใช้น้อยก็จะได้คะแนนน้อย และทางธนาคารจะมีการจัดทำระบบและบันทึกคะแนนสะสมของลูกค้าแต่ละคน พอถึงเวลาซึ่งโดยมากมักเป็นสิ้นปีบริษัทคุณสามารถนำคะแนนสะสมที่ทางธนาคารแจ้งมาไปเลือกรับรางวัลต่างๆที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนดออกมาได้ ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องใช้ต่างๆจนถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับต่างประเทศ
  3. ส่วนลดสินค้า รางวัลประเภทนี้มักจะให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการซื้อสินค้าตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรเป็นผู้กำหนด ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ในการซื้อสินค้าพวกอุปกรณ์สำนักงานหรือเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ แต่ถ้าคิดในแง่ของความเป็นจริงการที่คุณจะได้รับรางวัลประเภทนี้มา คุณก็ต้องใช้เงินออกไปอยู่ดีในการเลือกซื้อสินค้าที่ทางธนาคารจะให้ส่วนลดกับคุณ          

 

เลือกธนาคารที่ให้เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ที่ดีที่สุด

ซึ่งโปรแกรมการสมนาคุณด้วยรางวัลต่างๆที่ทางธนาคารได้นำเสนอมานั้น มักจะมีเงื่อนไขในการใช้หรือรับรางวัลเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขเวลาหรือการจำกัดสิทธิในการแลกรางวัลหรือมีของเป็นจำนวนจำกัด ดังนั้นคุณควรตรวจสอบดูให้แน่ชัดเสียก่อนและเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวของบริษัทคุณมากที่สุด ตรวจสอบดูเงื่อนไขบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆก่อนทำการตัดสินใจ               

เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกใช้บัตรเครดิตในการซื้อหรือชำระแทนเงินสด อีกทั้งคุณและบริษัทเองก็มีเครดิตดีพอที่จะสามารถทำบัตรเครดิตได้ สิ่งสำคัญสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องดูคือเรื่องของธนาคารผู้ให้บริการ ซึ่งทางที่ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทของคุณเองคือ    

ทำการศึกษาในรายละเอียดของทุกธนาคารที่เปิดให้บริการบัตรเครดิตทางธุรกิจ ว่าเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นรวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยของธนาคารใดที่จะมีประโยชน์และสามารถปรับให้ยืดหยุ่นและเข้ากันได้กับธุรกิจของคุณมากที่สุด เนื่องจากรายละเอียดของทางแต่ละธนาคารแตกต่างกันมากแม้แต่ในส่วนของชื่อเรียกบัตรเครดิตประเภทนี้ โดยควรเริ่มที่ธนาคารที่ตัวคุณหรือบริษัทของคุณใช้บริการทางการเงินอยู่เป็นประจำก่อน

เหตุผลเพราะว่าธนาคารที่คุณใช้บริการเป็นประจำจะมีความคุ้นเคยกับตัวคุณเป็นอย่างดีรวมทั้งรู้ประวัติและเครดิตของคุณซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการอำนวยความสะดวกในการทำบัตรเครดิตทางธุรกิจ หลังจากนั้นจึงเริ่มตรวจสอบดูเงื่อนไขของธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพที่ใช้ชื่อเรียกบัตรชนิดนี้ว่า บัตรเพื่อสนับสนุนSME ธนาคารกสิกรไทยเรียกว่า บัตรเครดิตนิติบุคคล ซึ่งคุณควรที่จะเลือกธนาคารที่มีเงื่อนไขการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทคุณได้จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุด                

นักธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะนักธุรกิจหน้าใหม่ๆ หันมาเลือกใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีชำระแทนเงินสดกันมากขึ้น จึงจำเป็นที่คุณควรจะศึกษาให้ละเอียดในเงื่อนไขของแต่ละทางธนาคาร เพื่อที่จะได้เลือกและนำมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ซึ่งถึงแม้ว่าบัตรเครดิตจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับทางบริษัทคุณได้มากมายแค่ไหนก็ตาม แต่บัตรเครดิตก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ ตัวของคุณเองต่างหากที่จะเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น ดังนั้น การใช้บัตรเครดิตของบริษัทคุณควรมีสติควบคู่กับเหตุผลเสมอจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์