วิธีวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio)

Quick Ratio จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นสภาพคล่องทางการเงินภายในบริษัทของลูกค้าก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำธุรกิจหรือให้เครดิตล่วงหน้า

 งบการเงินของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะตกลงทำสัญญาระหว่างกันทุกครั้ง เพราะมันจะช่วยบอกได้ว่าธุรกิจที่กำลังดำเนินร่วมกันนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งการวิเคราะห์อัตราส่วนของเงินทุนหมุนเร็วหรือที่เรียกกันว่า Quick Ratio นั้นจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นสภาพคล่องทางการเงินภายในบริษัทของลูกค้า ซึ่งนั่นจะเป็นฐานข้อมูลอันสำคัญที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการร่วมธุรกิจระหว่างกัน โดยวิธีวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็วสามารถทำได้จากสูตรดังต่อไปนี้

สูตร

วิธีคำนวณ

ผู้ประกอบการจะต้องทำการประเมินและนำสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทลูกค้ามาลบด้วยสินค้าคงเหลือภายในคงคลังของพวกเขา แล้วจึงนำจำนวนค่าที่ได้ออกมาในขั้นตอนนี้ไปหารด้วยจำนวนหนี้สินหมุนเวียนอีกหนึ่งครั้ง จึงจะได้เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio)

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในขั้นตอนสุดท้ายนี้เองจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกค้ารายนี้มีปัญหาในการชำระค่าสินค้าเมื่อครบกำหนดวันชำระหรือไม่ ซึ่งหากมีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ก็แสดงว่าลูกค้ารายนี้สมควรที่จะได้รับเครดิตจากคุณ แต่ถ้าต่ำกว่า 1 ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการยุติการติดต่อธุรกิจกับพวกเขาโดยทันที เพราะมีความเป็นไปได้สูงมากที่ลูกค้าอาจจะไม่ สามารถชำระค่าสินค้าให้คุณได้ และผลสุดท้ายคนที่จะต้องเจ็บตัวมากที่สุดก็คงเห็นจะหนีไม่พ้นผู้ประกอบการแน่นอน

ตัวอย่าง

นาย A มาขอทำธุรกิจร่วมกับคุณโดยขอใช้เครดิตนำสินค้าไปขายก่อนแล้วจึงค่อยชำระเงินตามมาทีหลัง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทนาย A เท่ากับ 100,000 บาท สินค้าที่คงเหลือภายในคลังมี 1,000 ชิ้น ยอดหนี้สินสุทธิรวมนับเมื่อวันตรวจสอบอยู่ที่ 80,000 บาท สามารถแทนค่าเพื่อหาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็วตามสมการที่กล่าวมาข้างต้นได้ดังนี้

คำนวณ

จากผลลัพธ์ที่ได้มาคือ 1.2375 แสดงว่านาย A มีความน่าเชื่อถือในเครดิตมากพอสมควรถึงแม้จะไม่มากแต่ก็พอที่จะให้เครดิตและทำธุรกิจร่วมกันได้ผ่านมา

ผู้ประกอบการจำนวนมากมักจะพิจารณาดูแค่ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายในงบประมาณกำไร- ขาดทุนของคู่ธุรกิจเพียงเท่านั้น จึงมักก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเป็นประจำเนื่องจากมันเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรทางด้านความเสี่ยงที่กว้างมากเกินไป ดังนั้นหากผู้ประกอบการจะต้องทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าที่มีการขอเครดิตสินค้าล่วงหน้าและชำระเงินตามมาในภายหลังแล้วละก็ ขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาในเรื่องของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็วประกอบด้วย

 

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์