วิธีคำนวณหาอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร

วิธีง่ายๆในการดูว่าเครื่องจักรที่คุณซื้อมาคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่

สำหรับการลงทุนของธุรกิจที่เป็นภาคอุตสาหกรรมนั้น จำนวนของเงินลงทุนส่วนหนึ่งมักจะถูกกันเอาไว้ใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ตามโครงสร้างสัดส่วนการลงทุนของระบบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งแน่นอนว่าราคาค่างวดของเครื่องจักรแต่ละชิ้นนั้นก็ไม่น้อยเช่นกัน การคำนวณหาความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องจักรจึงเป็นหนึ่งในองค์ความรู้สำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีประดับความรู้ และเนื่องด้วยเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ ภายในโรงงานนั้นถูกจัดเป็นประเภทของสินทรัพย์ถาวรอย่างหนึ่ง การคำนวณหาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับจากการใช้งานจึงอยู่ในรูปแบบของการคำนวณหาอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรไปด้วย โดยวิธีการคำนวณหาความคุ้มค่าของเครื่องจักรที่จัดซื้อมา มีวิธีการดังนี้

ก่อนอื่นให้ผู้ประกอบการหาจำนวนยอดขายสุทธิสินค้าของบริษัทตนเองมาก่อนได้เท่าไหร่ให้นำมาเป็นตัวตั้ง จากนั้นจึงนำมาหารด้วยราคาของเครื่องจักรการผลิตที่ซื้อมาโดยห้ามหักค่าเสื่อมราคาโดยเด็ดขาด นั่นหมายถึงหากเมื่อ 8 ปีที่แล้วผู้ประกอบการซื้อเครื่องจักรมาในราคา 10 ล้าน คุณก็ต้องใช้ข้อมูลตัวเลข 10 ล้านบาทเป็นตัวหาร แม้ในปัจจุบันราคาประเมินอาจจะไม่ถึงแล้วก็ตาม ซึ่งหลักสมการของการคำนวณหามีดังนี้

สูตร

หากผลลัพธ์มีค่าเป็นบวกแสดงว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หากผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีค่าเป็นบวกนั่นแสดงว่าผู้ประกอบการสามารถดึงเอาประโยชน์ของเครื่องจักรและสินทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ภายในบริษัทนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากยิ่งมีค่าเป็นบวกสูงมากขึ้นเท่าไหร่นั่นจะยิ่งเป็นการดี เนื่องจากสิ่งนี้จะเป็นกระจกเงาสะท้อนที่บ่งบอกถึงศักยภาพของความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรภายในด้วย แต่ถ้าหากได้ค่าเป็นบวกที่ค่อนข้างน้อยจนใกล้เคียงกับค่าศูนย์ นั่นแสดงว่าธุรกิจกำลังประสบปัญหาทางด้านการตลาด รวมถึงปัญหาการจัดการการผลิตด้วย และจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหานี้ต่อไปโดยเร่งด่วน

ตัวอย่าง

น้องชมพูประสบความสำเร็จในการทำน้ำสตอเบอรี่บรรจุขวดเป็นอย่างมาก จึงคิดลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้นและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ด้วย โดยเธอซื้อเครื่องจักรบรรจุขวดมาในราคา 10,000,000 บาท และมียอดขายสุทธิอยู่ที่ 50,000,000 บาทต่อเดือน สามารถหาความคุ้มค่าจากการลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรด้วยวิธีการคำนวณหาอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรได้โดยการแทนค่าสมการ ดังนี้

คำนวณ

จากผลลัพธ์ที่ได้มานั่นก็คือ 5 ซึ่งมีค่าที่เป็นบวกแถมยังอยู่ห่างจากศูนย์อยู่พอสมควร นั่นแสดงให้เห็นว่าน้องชมพูสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรบรรจุขวดที่จัดซื้อมาใหม่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากด้วย ซึ่งอาจต่อยอดไปในเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้สินทรัพย์ถาวรที่นำมาคำนวณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปก็ได้ แต่จะต้องคิดราคาเต็มตั้งแต่ตอนที่จัดซื้อมาห้ามหักค่าเสื่อมราคาโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นค่าที่ได้จากการคำนวณจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ในอดีตผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากมักจะพิจารณาความคุ้มค่าในเม็ดเงินที่ลงทุนไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรด้วยการมองดูที่อายุการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งนั่นดูจะเป็นวิธีการคิดที่หยาบมากจนเกินไปแถมยังไม่สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นตัวเลขทางสถิติได้อีกด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องดังกล่าวเสียใหม่ และใช้วิธีการที่สามารถให้ข้อสรุปออกมาเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้ การดำเนินธุรกิจจึงจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีในที่สุด

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์