จ้างบริษัททำบัญชีดีมั้ย ถ้าธุรกิจเพิ่งออกตัว

ถ้าทำบัญชีเองได้ก็อาจจะไม่ต้องจ้าง

การทำบัญชีดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ดูจะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ เพราะการทำบัญชีจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของตนเองทั้งหมด ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน ตัดทอนในส่วนอะไร มีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถทำให้กำหนดแผนงานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุด บัญชีจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ แต่ก็มีข้อสงสัยซึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาตามมาในอนาคตว่าถ้าอย่างงั้นธุรกิจของผู้ประกอบการควรที่จะจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีหรือไม่ และอะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี

ดูที่รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจก่อน

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจคือสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะใช้บริการของบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่ เพราะถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการมีรูปแบบการดำเนินงานที่มีเจ้าของเพียงแค่คนเดียว ดำเนินธุรกิจการค้าขายแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปนักและปราศจากการร่วมหุ้นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเสียเงินจ้างบริษัทรับทำบัญชีเลย แต่ถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้ทำบัญชีส่งทุกเดือนก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงและสมควรจะต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชีอย่างที่สุด ซึ่งข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างแรกหากจะตัดสินใจจ้างบริษัททำบัญชีมาดำเนินงานให้บริษัท

ดูจำนวนเงินหมุนเวียนเป็นที่ตั้ง

ถ้าธุรกิจมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่เกินสองแสนบาทต่อเดือนประเภทร้านขายของแบบโชว์ห่วยหรือขายสินค้าที่มีหน้าร้านทั่วไป ก็คงไม่มีความจำเป็นต้องจ้างบริษัทมาทำบัญชี เพราะเชื่อว่าจำนวนเงินดังกล่าวผู้ประกอบการน่าจะพอดูแลและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเองได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่เงินหมุนเวียนในระบบมากกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริษัทรับทำบัญชีมาดูแลในเรื่องดังกล่าวให้เป็นพิเศษ เพราะจำนวนเงินที่มากขนาดนั้นหากผู้ประกอบการเป็นคนทำบัญชีเองและค้าขายหรือบริหารงานไปด้วยในคราวเดียวกัน ย่อมจะเกิดความล่าช้าขึ้นเป็นธรรมดาและจะนำไปสู่การทำบัญชีที่มีข้อผิดพลาดตกหล่นมากขึ้นหากมีเวลาที่จำกัด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจ ถ้ามีความรู้หรือคนรู้จักที่เชี่ยวชาญในเรื่องบัญชีก็ลืมไปได้เลยหากคิดจะจ้างบริษัท ถ้าตัวผู้ประกอบการเองมีความรู้ในเรื่องของบัญชีเป็นอย่างดีอยู่แล้ว และหากยิ่งมีใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย ก็ลืมไปได้เลยหากคิดจะไปจ้างบริษัทอื่นมาทำบัญชีให้บริษัทของตนเอง เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยใช่เหตุ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าการทำบัญชีด้วยตนเองจะต้องไม่กลายเป็นภาระที่มากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องบริหารงานบริษัทร่วมไปด้วยในคราวเดียวกัน

ประมาณการณ์แนวโน้มการเติบโตธุรกิจ

ถ้าคาดการณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของธุรกิจผู้ประกอบการจะมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยงานโดยทันที เพราะบริษัทบัญชีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนช่วยวางแผนและพัฒนาโครงสร้างที่ยั่งยืนต่อการขยับขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทผู้ประกอบการ ซึ่งรายละเอียดที่บริษัทบัญชีทำจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในสายตาของบุคคลภายนอก และจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าแน่นอนหากเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทเหล่านี้ในแต่ละเดือน

ใช้เป็นช่องทางพิเศษเพื่อลดรายจ่าย

ถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการมีรายละเอียดปลีกย่อยและช่องทางการทำเงินให้กับบริษัทค่อนข้างมาก ก็สมควรที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชีน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะต้องเข้าใจในหลักที่ว่าหากบริษัทไหนมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างมากบริษัทนั้นก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีที่สูงขึ้นด้วยเป็นธรรมดา ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายภาษีมากถึงขนาดนั้นก็ได้ โดยบริษัทที่รับทำบัญชีมักจะมีช่องทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของบริษัทผู้ประกอบการในแต่ละปีลดลง นั่นเอง

โดยความเป็นจริงแล้วทุกๆ บริษัทต่างก็ต้องทำบัญชีด้วยกันทั้งนั้นไม่อาจจะมีบริษัทไหนละเลยในส่วนสำคัญจุดนี้ไปได้ การพิจารณาว่าจะทำบัญชีของธุรกิจด้วยตนเองหรือจะจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบริษัทของผู้ประกอบการเองเท่านั้น เพราะการจ้างบริษัทบัญชีมิอาจเป็นคำตอบให้กับธุรกิจที่มีขนาดเล็กได้เสมอไปเนื่องจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ในทางกลับกันการทำบัญชีด้วยตนเองของบริษัทที่กำลังเติบโตก็มักจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดหากคิดจะให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำบัญชีที่เข้ากันได้กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตน

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์