สิ่งที่คุณควรทำก่อนพากิจการ ‘โก อินเตอร์’

ใครๆก็อยากออกไปสำรวจตลาดอินเตอร์บ้าง

 หลังจากประสบความสำเร็จในบ้านเกิดแล้ว  ก้าวต่อไปที่นักธุรกิจไทยวาดหวังไว้ก็คือ  การพากิจการลัดฟ้าไปแจ้งเกิดในต่างแดนนั่นเอง

การทำธุรกิจในต่างประเทศกลายเป็นหนทางที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากของบรรดานักธุรกิจที่ต้องการต่อยอดกิจการของตนเอง ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร และการคมนาคมขนส่งอันไร้พรมแดนที่ช่วยลดอุปสรรคต่างๆลงได้มาก เรียกได้ว่าเพียงแค่ ‘คลิก’ เดียว คุณก็ก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ทั้งที่คู่ขายของคุณอยู่ไกลถึงอีกซีกโลก แต่ทั้งนี้การขยายธุรกิจไปในต่างแดนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเสมอไป เพราะคุณจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมเสียก่อน ซึ่งขั้นตอนในการเตรียมพร้อมของคุณมีดังนี้

เลือกประเทศที่ต้องการลงทุน

เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือ เลือกว่าจะไปลงทุนที่ประเทศใด ซึ่งคุณๆหลายคนอาจจะมีตัวเลือกในดวงใจอยู่แล้วนับตั้งแต่คิดจะขยายกิจการ แต่ทั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องความพอใจส่วนบุคคลแล้วคุณจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภาษาและวัฒนธรรม ความเสี่ยงทางด้านการตลาด และแหล่งที่มีกลุ่มเป้าหมายของคุณในแต่ละประเทศเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจประกอบไปด้วย เพราะปัจจัยเหล่านี้นอกจากจะสำคัญกับการประกอบธุรกิจแล้ว ในแต่ละประเทศก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งถ้าหากคุณไม่ทำการบ้านมาดีๆ มันอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อคุณในภายหลังก็ได้

ทำวิจัยทางการตลาด

การทำการวิจัยการตลาดจะทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในต่างแดนของคุณมีความเป็นไปได้มากขึ้น 

การทำการวิจัยการตลาดจะทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในต่างแดนของคุณมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น เพราะมันจะช่วยบ่งชี้ว่าคุณควรจะไปลงทุนที่ใด ส่วนแบ่งทางการตลาดแตกต่างกันแค่ไหน มีคู่แข่งมากน้อยเพียงไร และควรเริ่มต้นตั้งราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ ฯลฯ ทั้งนี้ในการทำวิจัยของคุณนั้นควรจะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 

 

  • ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง ซึ่งในที่นี้ก็คือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของคุณนั่นเอง ขั้นตอนการเก็บข้อมูลปฐมภูมินี้คุณอาจใช้แบบสอบถาม โทรศัพท์ หรือไปสัมภาษณ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเองก็ได้
  • ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หรือข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมเอาไว้แล้ว อย่างเช่น ข่าว บทความ สถิติต่างๆ และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่คุณสนใจ ซึ่งคุณสามารถหาได้ง่ายๆในอินเตอร์เน็ตนั่นเอง

วางแผนธุรกิจ

หลังจากตัดสินใจเลือกประเทศที่จะลงทุนแล้ว  ขั้นตอนต่อไปก็คือ การเริ่มต้นวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบนั่นเอง เพราะแผนธุรกิจที่ดีจะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีในแผนธุรกิจของคุณก็คือ เป้าหมายในการดำเนินกิจการ ค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ และวิธีในการดำเนินกิจการในต่างประเทศ ฯลฯ จริงอยู่ที่ว่าหัวข้อต่างๆเหล่านั้นคล้ายคลึงกับขั้นตอนการวางแผนธุรกิจที่คุณเคยร่างเมื่อครั้งจัดตั้งกิจการ แต่แผนธุรกิจสำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้นอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คุณคิด เพราะตลาดที่คุณกำลังจะไปลงทุนไม่ใช่พื้นที่ที่คุ้นเคย อีกทั้งหลายกิจการอาจไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเอาไว้เพราะไม่คิดว่าธุรกิจของตนจะประสบความสำเร็จจนถึงขั้นขยายไปต่างแดน ทำให้เมื่อต้องขยายกิจการจริงๆก็เกิดความไม่พร้อมขึ้นมากมาย ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในประเทศที่จะคุณตัดสินใจจะไปลงทุนเพื่อมาช่วยร่างแผน หรือให้คำแนะนำต่างๆเพื่อมาประกอบในแผนธุรกิจของคุณ 

การสร้างทีมขาย 

การสร้างทีมขายนั้นนอกเหนือจากการว่าจ้างด้วยตนเองแล้ว คุณยังสามารถใช้วิธีหาหุ้นส่วน หรือขอความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศนั้นๆด้วยก็ได้ โดยอย่างแรกที่คุณต้องทำ คือ ลิสต์รายชื่อบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกันกับคุณออกมา เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่คุณเลือก และเริ่มติดต่อกับฝ่ายบริหารของเขา หรือคุณอาจใช้วิธีติดต่อกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่คุณต้องการลงทุน และเข้าพบหัวหน้าหรือคณะบริหารขององค์กรดังกล่าวเพื่อเจรจาขอความร่วมมือก็ได้ แต่ทั้งนี้คุณต้องไม่ลืมที่จะเตรียมข้อเสนอที่น่าสนใจต่างๆไปนำเสนอเขาด้วย นอกจากนี้บริการสืบค้นข้อมูลต่างๆทางอินเตอร์เน็ตก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจในการแสวงหาผู้ที่จะมาทำธุรกิจกับคุณ ข้อแนะนำอย่างหนึ่งที่คุณพึงกระทำหลังจากการหาหุ้นส่วนและเริ่มลงทุนทำธุรกิจในประเทศที่เลือกไว้แล้วก็คือ คุณควรจะหาโอกาสไปเยี่ยมชมการดำเนินการ พบปะหุ้นส่วนและหัวหน้าผู้ให้ความร่วมมือ รวมไปถึงทีมขายที่คุณว่าจ้างที่ประเทศนั้นๆบ้างเพื่อให้ทราบความคืบหน้า รวมไปถึงปัญหาต่างๆด้วยตนเอง

การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ของคุณต้องสามารถเลือกใช้งานได้หลายภาษา หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ของคุณเป็นอีกทางเลือกที่ดีในการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจ  เพราะอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นช่องทางการค้าที่สามารถเข้าถึงได้แทบทุกมุมโลก ทั้งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หากคุณสนใจที่จะประกอบธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ตแล้วล่ะก็ สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงมีดังนี้ 

  • ลูกค้าใหม่ในต่างแดนของคุณต้องสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายเช่นเดียวกับลูกค้าเก่าของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรู้ว่าจะต้องศึกษาช่องทางการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ระบบภาษี ค่าธรรมเนียมและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนั้นๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณสามารถสืบค้นได้จากทางอินเตอร์เน็ตหรือสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆโดยตรง
  • เว็บไซต์ของคุณต้องสามารถเลือกใช้งานได้หลายภาษา หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลอยู่ด้วย
  • ทำการตลาดโดยมุ่งนำเสนอข้อมูลที่ละเอียด เป็นจริง และเที่ยงตรงแก่ผู้บริโภค
  • คุณควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ รวมไปถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเขากำลังซื้อขายอยู่กับใคร และอะไรคือสิ่งที่เขาซื้อ ทั้งนี้คุณควรระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์เพื่อให้เขาสามารถติดต่อสอบถามได้ลงในเว็บไซต์ของคุณด้วย
  • ให้ความสำคัญเรื่องผลประโยชน์ของผู้ซื้อในทุกขั้นตอนการซื้อขาย โดยเฉพาะเรื่องข้อตกลงต่างๆ รวมไปถึงการรับประกันคุณภาพ
  • มีระบบชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลทางด้านการเงินของเขาจะไม่รั่วไหล
  • มีนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าตลอดการซื้อขาย และรายงานให้เขาทราบทันทีหากมีการนำข้อมูลของเขาไปใช้ในระหว่างดำเนินการ

หวังว่าข้อเสนอแนะของเราจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่กำลังจะลงทุนทำธุรกิจในต่างแดนให้ได้ฉุกคิดเตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อน แม้ว่าการเอาชนะความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม  ภาษา การเมือง ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงคู่แข่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่รับรองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของนักธุรกิจหัวใจเกินร้อยอย่างคุณแน่นอน 

 

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์