8 ขั้นตอน ขายธุรกิจอย่างมั่นใจ

ขายอย่างมั่นใจแบบนี้ ไม่พลาดแน่นอน

เมื่อทำงานมาถึงจุดหนึ่งบางคนมักเกิดอาการอิ่มตัว เบื่อหน่าย รู้สึกไม่ต้องการสิ่งนี้อีกต่อไป และอยากหันไปทำอย่างอื่นแทน แต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ยิ่งหากเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยแล้ว เราก็ไม่สามารถจะเดินออกไปจากบริษัทได้ทันที ไ่ม่สามารถหยุดทำงานเสียเฉยๆ แล้วบอกคนรอบข้างว่าอิ่มตัวกับสิ่งนี้และไม่อยากทำอีกต่อไปแล้ว เพราะการกระทำเช่นนั้นถือว่าไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่สุด และยังมีผลทางกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดและสมควรทำที่สุดก็คือ การขายธุรกิจต่อให้กับคนอื่น                   

การขายธุรกิจไม่ว่าจะการขายเพราะถึงจุดอิ่มตัวจนไม่อยากทำต่อ ขายเพราะได้กำไรดี ขายเพราะบริษัทขาดทุนต้องการนำเงินไปใช้หนี้ หรือขายด้วยเหตุผลอื่นๆ ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราซึ่งกำลังจะขายธุรกิจของตนเองให้ผู้อื่นก็กังวลเหมือนๆ กันก็คือไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นดำเนินการขายธุรกิจและวางกลยุทธ์วิธีการขายธุรกิจอย่างไรจึงจะถูกต้อง เพราะหนังสือธุรกิจหรือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆ ล้วนมีแต่เรื่องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแทบทั้งสิ้น เรื่องการขายธุรกิจหาได้ยากมากทีเดียว แต่บทความนี้ได้รวบรวมกลยุทธ์วิธีการขายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมานำเสนอดังต่อไปนี้

1. ก่อนขายธุรกิจควรฟังที่ปรึกษาเสียก่อน                 

ขั้นแรกของการขายธุรกิจเราต้องคัดสรรหรือแต่งตั้งผู้ช่วยเสียก่อน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นควรเป็นบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายกิจการ เช่น โบรกเกอร์ นักบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่งเราสามารถแต่งตั้งขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ที่จำเป็น โดยผู้ช่วยที่เราแต่งตั้งเหล่านี้ควรมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันออกแต่ละด้านตามหน้าที่ต่าง ซึ่งเราสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือขอคำปรึกษาจากผู้ช่วยมืออาชีพเหลานี้ได้ตลอดเวลา ที่สำคัญที่สุดบุคคลต่างๆ ที่เราแต่งตั้งนี้จะมีส่วนช่วยเรื่องการจัดทำเอกสารรายละเอียสัญญาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการขายธุรกิจในอนาคตด้วย

2. ก่อนขายธุรกิจควรจัดตั้งโครงการ                

การจัดทำและวางแผนขายธุรกิจมีความสำคัญเช่นเดียวกับการวางแผนทำธุรกิจ ซึ่งการวางแผนขายธุรกิจจะช่วยให้เราทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีวิธีแก้ไขและหาทางออกอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ขั้นการวางแผนขายธุรกิจนี้ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เราได้แต่งตั้งขึ้นจะเข้ามามีส่วนออกแบบและวางแผนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของเรา นอกจากการมีแผนหลักแล้ว เรายังสามารถสร้างแผนสำรองอีก 1-2 แผนเผื่อไว้ใช้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ที่สำคัญคือแต่ละแผนต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายกันไป

3. ก่อนขายธุรกิจต้องรักษาความลับให้ดี               

ห้ามเปิดเผยรายละเอียดการซื้อขายธุรกิจแม้แต่นิดเดียวก่อนการทำสัญญา

จนกว่าการเซ็นสัญญาซื้อขายธุรกิจจะเกิดขึ้น เราต้องรักษาความลับให้ดีที่สุด ไม่พูดเรื่องนี้กับใครแม้แต่เรื่องเล็กน้อย ควรจ้างที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ แต่บางครั้งก็อาจเกิดสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ พนักงานและลูกค้าอาจพูดคุยกันเรื่องการขายธุรกิจครั้งก็เป็นได้ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ข้อมูลสำคัญบางอย่างรั่วไหลสู่ภายนอก ซึ่งอาจทำให้แผนการขายธุรกิจของเราเกิดความเสียหายได้ เพราะเมื่อความลับหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจรหลุดไปถึงหูคู่แข่งก็อาจไม่มีใครสนใจซื้อธุรกิจของเราก็เป็นได้ และเราอาจต้องเริ่มวางแผนธุรกิจใหม่ทั้งหมด ที่สำคัญอีกอย่างที่ควรระวังคือข่าวลือ อาจมีใครจงใจปล่อยข่าวลือออกมาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทที่เราต้องการขายธุรกิจก็เป็นได้ ซึ่งโบรกเกอร์ประสบการณ์สูงสามารถช่วยป้องกันความลับของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

4. แม้คิดจะขายธุรกิจ แต่ก็ต้องจดจ่อกับสิ่งที่ทำ             

ขณะกำลังดำเนินการขายธุรกิจอยู่นั้น เราก็ต้องบริหารงานบริิษัทต่อไปตามปกติด้วย พยายามบริหารธุรกิจอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมทุกวัน และมีการวางเป้าหมายการบริหารงานที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าบริษัทอาจกำลังจะเปลี่ยนเจ้าของในไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันก็ตาม ไม่ควรปล่อยให้เกิดสภาวะสุญญากาศหรือการใส่เกียร์ว่างขึ้นในบริษัท เพราะผู้สนใจซื้อธุรกิจก็จะนำเรื่องเป้าหมายในอนาคตของบริษัทมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจด้วย ดังนั้นเราควรทำให้บริษัทมีการพัฒนาตลอดเวลา แม้ว่ากำลังจะเซ็นสัญญาขายธุรกิจก็ตามที

5. ก่อนขายธุรกิจต้องเข้าใจความต้องการซื้อเสียก่อน             

เมื่อมีบุคคลที่ให้ความสนใจจะซื้อธุรกิจของเราหลายราย เรา โบกเกรอ์ ตลอดจนพนักงานควรประชุมวางแผน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ความสนใจการขายธุรกิจของเรา รวมถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ มากพอจะนำมาวิเคราะห์ และควรฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมเพื่อจะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อันอาจทำให้เป็นที่ถูกใจผู้สนใจซื้อทั้งหลายซึ่งจะส่งผลทำให้ได้ราคาที่พอใจบนเงื่อนไขที่ยอดเยี่ยมตามมา

6. การตั้งราคาขายธุรกิจ             

เราควรตั้งราคาขายธุรกิจให้เหมาะสมตามความเป็นจริงที่สุด เพราะจะช่วยดึงดูดผู้สนใจได้มากกว่าตั้งราคาสูงลิ่วเกินไป เพรากมีผู้สนใจจำนวนมาก แต่ขณะนั้นกลับมาการขายธุรกิจชนิดนั้นอยู่เพียงธุรกิจเดียวเท่านั้น ราคาขายก็จะปรับสูงเองตามหลักอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้น ซึ่งดีกว่าการตั้งราคาขายธุรกิจที่สูงเกินไปมาก เพราะอาจทำใ้ห้ผู้ลงทุนเมินหน้าหนีด้วยว่าผลตอบแทนอาจได้น้อยกว่าที่หวังก็เป็นได้

7. ผู้ขายธุรกิจควรพบผู้ซื้อ           

ในการขายธุรกิจ การที่ผู้ขายนัดพบผู้ซื้อเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก อาจถึงขั้นทำให้ผู้ขายธุรกิจบางรายตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมกัน เพราะส่วนมากเจ้าของธุรกิจจะขายธุรกิจเพียงแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตการทำงานจึงมักเกิดอาการประหม่า กระบวนการการตกลงซื้อขายธุรกิจส่วนมากแล้วผู้ซื้อจะเข้ามายื่นเสนอราคาพร้อมเงื่อนไขต่างๆ และอาจมีการถามคำถามเรื่องต่างๆ กับทางเจ้าของธุรกิจด้วย หรือไม่ก็อาจขอต่อรองราคากันตรงๆ ซึ่งนายหน้าทางธุรกิจที่ดีต้องคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วว่าอาจเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้และเข้ามาช่วยเจรจากับลูกค้าต่อไป

8. วางแผนการขายธุรกิจไว้หลากหลาย             

การมีทางออกอื่นๆ เผื่อไว้ถือเป็นการเตรียมตัวที่ดี 

การขายธุรกิจคือความไม่แน่นอน เราอาจขายธุรกิจได้หรืออาจจะไม่ได้ แล้วถ้าขายได้ จะขายได้ราคาเท่าไร หากน้อยกว่าที่ประมาณการหรือที่ตั้งไว้จะรับหรือไม่ จากสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากลำบากเช่นนี้ สิ่งสำคัญและจำเป็นต้องคือมีแผนสำรอง ไม่ว่าจะเป็นแผน B หรือแผน C ก็ตามที ทั้งนี้ก็เพื่อความรอบคอบและเพิ่มความมั่นใจไปในตัวด้วยว่า เราได้วางแผนการไว้แล้วหากการเจรจาขายธุรกิจไม่ได้ราคาที่น่าพอใจตามต้องการ เพื่อจะได้มีทางออกอื่นๆ ไม่เช่นนั้นเราอาจต้องจำใจขายไปในราคาที่น้อยนิดหรืออาจต้องเจรจาขายใหม่กับผู้สนใจรายอื่น ซึ่งอาจทำให้การขายธุรกิจของเรายืดเวลาออกไปอีกพอสมควรเลยทีเดียว          

การขายธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่มีความคุ้นเคยเท่าไรนัก ทางที่ดีที่สุดคือหาที่ปรึกษามาช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายธุรกิจ อันจะช่วยให้การขายธุรกิจของเราประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นไร้ปัญหาใดๆ

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์