สื่อสารกับลูกค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไร

พันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยทำให้กิจการมีลูกค้าที่คอยป้อนงานให้อย่างสม่ำเสมอ

 วงจรธุรกิจสามารถเติบโตมาได้จวบจนทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่มาจากการพูดคุยสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับผู้ประกอบการทุกคน เพราะมันจะช่วยให้บริษัทและธุรกิจของผู้ประกอบการมีฐานลูกค้าที่จะคอยป้อนงานมาให้บริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าปราศจากการสื่อสารระหว่างกันแล้วสถานะทางธุรกิจของผู้ประกอบการก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคุณอีวาน มิสเนอร์ (Ivan Misner) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจเอาไว้ ดังนี้

1. จัดการประชุมแบบลักษณะตัวต่อตัวกับลูกค้า

การประชุมในลักษณะตัวต่อตัวแบบนี้จะมีประโยชน์มากเพราะผู้ประกอบการสามารถพูดคุยกับลูกค้า และบอกเล่าถึงเรื่องราวการทำธุรกิจของบริษัทของผู้ประกอบการได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการแจ้งรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งรับฟังความต้องการจากลูกค้าและยังสามารถรักษาความลับในการสนทนาได้อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการควรเตรียมหัวข้อที่จะพูดคุยและคำถามไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การสนทนาไม่สะดุด ตรงประเด็น และได้ข้อมูลตามที่ต้องการมากที่สุดด้วย

2. เชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

เมื่อบริษัทผู้ประกอบการจัดงานต่างๆก็ควรเชื้อเชิญลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการมาร่วมงานด้วย เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผู้ประกอบการจะได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถใช้วาระนี้แนะนำลูกค้าให้รู้จักกับกลุ่มลูกค้าท่านอื่นๆของบริษัทซึ่งอาจเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอนาคตให้กับบริษัทก็เป็นได้

3. จัดกิจกรรมสันทนาการ

การเตะฟุตบอล ออกรอบตีกอล์ฟ ไปตกปลา ชมคอนเสิร์ต ฯลฯ ถือเป็นการหาเวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะได้พูดคุยหาช่องทางในการต่อยอดทำธุรกิจเพิ่มเติมพร้อมทั้งแนะนำสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รู้จักด้วย โดยกิจกรรมที่ผู้ประกอบการชวนลูกค้าไปควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายไม่จริงจัง หรือเป็นทางการจนเกินไป และที่สำคัญไม่ควรชักชวนลูกค้าเกิน 4 คน เพราะอาจจะทำให้ผู้ประกอบการดูแลได้ไม่ทั่วถึง

4. รวมกลุ่มกับลูกค้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

การทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าดูจะเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับในเทรนด์ปัจจุบันที่กระแสอนุรักษ์โลกและช่วยเหลือสังคมกำลังมาแรง โดยขอแนะนำกิจกรรมประเภทการปลูกป่า ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เก็บขยะ ซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ โดยนอกจากจะได้ผู้ประกอบการจะได้พูดคุยกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วยังได้ช่วยเหลือสังคมซึ่งสามารถส่งผลในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

5. ให้ความร่วมมือและเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

ผู้ประกอบการควรเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเสนอตัวเป็นผู้สนับสนุนให้กับการจัดกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจ แล้วไปร่วมงานด้วยตนเองเพื่อพบปะกับผู้คนภายในงานซึ่งต่างว่าที่เป็นลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจชั้นดีที่ต่างมารวมตัวกันภายในงานนี้แน่นอน เพื่อขยายเครือข่ายกระชับความสัมพันธ์ของธุรกิจให้กว้างมากขึ้นนั่นเอง

6. ใช้จดหมายเป็นช่องทางในการสื่อสาร

ผู้ประกอบการสามารถนัดแนะกิจกรรมการจัดงานต่างๆรวมถึงส่งข่าวสารกิจกรรมของทางบริษัทไปยังลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้ผ่านทางจดหมายทั้งในรูปแบบจดหมายข่าวแบบปกติและ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eMail) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทของท่าน

7. จัดกลุ่มพูดคุยในลักษณะของการสัมมนา

การจัดสัมมนาดูจะเป็นทางออกที่ดีในการได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เพราะแน่นอนว่างานสัมมนามักจะเป็นแหล่งชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆของผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง และชำนาญการในเรื่องต่างๆตามหัวข้อที่จัดขึ้น ซึ่งการพูดคุยในลักษณะที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่นี้จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลของผู้ประกอบการไปยังพันธมิตรธุรกิจกลุ่มต่างๆเพิ่มสูงขึ้นด้วย

การรักษาระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มลูกค้าคือผู้ที่ทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้ การให้ความสำคัญและหมั่นติดต่อพวกเขาอย่างสม่ำเสมอจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

 

Tag

About INCquity

สงวนลิขสิทธิ์โดย Infogination Co.,Ltd
พัฒนาเว็บไซต์โดย 7republic

ติดตามข่าวสาร ความรู้ คู่ธุรกิจ

อ่านสาระความรู้ กันได้ทุกสัปดาห์